2. minute čitanja

4. razred osnovne škole 

 

 

HRVATSKI JEZIK I KOMUNIKACIJA OŠ HJ A.4.3.

Učenik čita tekst i prepričava sadržaj teksta služeći se bilješkama.

 

ŽELIM PROČITATI SADRŽAJ KURIKULUMA

 

  

Četvrti je razred svojevrsna priprema za predmetnu nastavu i složeniji pristup učenju. Razumijevanje pročitanoga iznimno je važan preduvjet za uspješno učenje, a pod ishodom OŠ HJ A.4.3. između ostaloga i to se podrazumijeva; izdvajanje važnih podataka iz teksta i prepričavanje teksta na temelju bilježaka.

Upravo zato primijenjena, suvremena kritička analiza u Škrinjici slova i riječi 4 (kao i u prethodnim Škrinjicama) počiva na transformativnome dijalogu – vraćanju na tekst, pronalaženju podataka i podcrtavanju riječi ili rečenica određenom bojom. Učenika se, kao aktivnoga sudionika nastavnoga procesa, stalno upućuje na izvor i uočavanje (pronalaženje) podataka. U svim vrstama tekstova naglašeno je isticanje dijelova (ključnih i najvažnijih riječi/pojmova i rečenica) određenim stilom – bojom ili vrstom crte. Uzmimo, za primjer, legendu Kako je nastao hrvatski „kockasti” grb.

 

 

 

 

 

 

  Učenik treba zadanom bojom podcrtati riječi ili rečenice (odgovore) u tekstu. Uočavajući tako međuovisnost pitanja i odgovora, naglašava se i struktura teksta. Redoslijedom pitanja ostvaruje se kronološka i uzročno-posljedična veza nužna za razumijevanje, a ponekad se i parafraziranim pitanjima (Tko? Što? Gdje? Kada? Kako?) ističu ključni elementi za kvalitetno prenošenje (prepričavanje) priče.