SRIJEDA / 14. PROSINCA / 18 DO 19 SATI

KURIKULUM PRORAZREDNA NASTAVA

PAŽNJA, MOLIM!
Poteškoće i poticanje pažnje u djece školske dobi

Predavačice: Jadranka Oberman-Sebenji i Vlatka Benki Brkić

U središtu pažnje ove edukacije naći će se pažnja! Kako je poticati kod učenika i kako izraditi materijale za njezin razvoj reći će nam autorice kompleta Pažnja, molim! (1. i 2. ciklus) koje imaju bogato iskustvo rada s učenicima s nedostatkom pažnje.


disipacija pažnja · digitalizacija · vježbe pažnje · Play attention