ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.2.1. Učenik izražava svoja zapažanja, misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i povezuje ih s vlastitim iskustvom.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • govori o čemu razmišlja i kako se osjeća nakon čitanja/slušanja književnoga teksta
  • izražava opisane situacije i doživljeno u književnome tekstu riječima, crtežom i pokretom
  • izražava vlastito mišljenje o događajima u priči i postupcima likova
  • uspoređuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba koje ga okružuju
  • povezuje postupke likova iz književnoga teksta s vlastitim postupcima i postupcima osoba koje ga okružuju
  • pripovijeda o događajima iz svakodnevnoga života koji su u vezi s onima u književnome tekstu
  • objašnjava razloge zbog kojih mu se neki književni tekst sviđa ili ne sviđa

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

uz pomoć učitelja izražava misli i osjećaje nakon slušanja/čitanja književnoga teksta i opisuje situacije iz književnoga teksta slične onima u svakodnevnome životu.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.2.2. Učenik sluša/čita književni tekst i razlikuje književne tekstove prema obliku i sadržaju.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • razlikuje priču, pjesmu, bajku, slikovnicu, zagonetku i igrokaz po obliku i sadržaju
  • razlikuje dijelove pjesme: stih, strofa
  • prepoznaje glavne i sporedne likove
  • prepoznaje početak, središnji dio i završetak priče
  • uočava obilježja igrokaza za djecu: lica, dijalog
  • smješta likove u vrijeme radnje i prostor

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD NA RAZINI USVOJENOSTI "DOBAR" NA KRAJU RAZREDA

sluša/čita književni tekst, samostalno odgovara na pitanja o sadržaju teksta i prepoznaje književne tekstove po obliku, sadržaju i strukturi.


SADRŽAJ

tekstovi: slikopriče, slikovnica, kratka priča, bajka, pjesma, kratki igrokaz, zagonetka.


ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.2.3. Učenik samostalno izabire književne tekstove za slušanje/čitanje prema vlastitome interesu.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • upoznaje se s različitim vrstama slikovnica, zbirki priča, pjesama za djecu
  • upoznaje se s prostorom narodne knjižnice u blizini mjesta stanovanja (ili bibliobusom)
  • upoznaje se s radom dječjega odjela narodne knjižnice u blizini mjesta stanovanja
  • posjećuje školsku ili narodnu knjižnicu jednom tjedno i posuđuje slikovnice i knjige za djecu za svakodnevno čitanje
  • svakodnevno izabire jedan književni tekst, primjeren jezičnom razvoju, za čitanje koji mu nudi učitelj ili samostalno izabire književne tekstove iz dječjih knjiga i časopisa
  • preporučuje pročitane slikovnice i knjige za djecu drugim učenicima
  • objašnjava vlastiti izbor slikovnica i knjiga za djecu

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHOD
OŠ. HJ. B.2.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

 

RAZRADA ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

  • koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje
  • istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska
  • stvara različite individualne uratke: prikuplja riječi iz mjesnoga govora te sastavlja mali zavičajni rječnik, preoblikuje pročitani književni tekst: stvara novi svršetak, mijenja postupke likova, uvodi nove likove, sudjeluje u priči
  • razvija vlastiti potencijal za stvaralaštvo

PREPORUKA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG ISHODA

Učeniku se nudi stvaralački način izražavanja i mogućnost dokazivanja u kreativnome izričaju koji je bitno drukčiji od klasične provjere znanja. Aktivnosti se mogu ostvarivati individualnim i timskim radom. Ishod se prati i ne podliježe vrednovanju. Učitelj  cijeni učenikovu samostalnost i poštuje njegove mogućnosti. Učenik prikuplja vlastite uratke u radnu mapu i predstavlja ih razrednomu odjelu, a učitelj ga može nagraditi ocjenom za izniman trud. Ishodom se ostvaruju međupredmetne teme Osobni i socijalni razvoj, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije.