Likovni natječaj "Alfa kalendar 2019."

Pridružite nam se u novom likovnom natječaju "Alfa kalendar 2019." i činite dobra (umjetnička) djela!

Cilj je natječaja spojiti likovno i literarno izražavanje, razvijati kreativnost, empatiju, humanost i društveno poželjno ponašanje učenika osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. 

Dvanaest odabranih dječjih radova postat će dijelom kalendara za 2019. godinu čija će prodaja biti humanitarnog karaktera  ̶  djeci u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu poklonit ćemo knjige u vrijednosti prodanih primjeraka. 

Natječaj je otvoren do 15. listopada 2018., a predstavljanje i prodaja kalendara predviđena je na 41. međunarodnome sajmu knjiga Interliber 2018., gdje ćemo pobjednike ugostiti i nagraditi.

Prije sudjelovanja molimo vas da pažljivo pročitate Pravila i uvjete za sudjelovanje u natječaju "Alfa kalendar 2019.".

Likovna kultura u novoj školskoj godini

Poštovane kolegice i kolege, profesorice i profesori likovne kulture,

na početku smo nove školske godine, a izdavačka kuća Alfa pripremila je za vas materijale koji će vam, nadamo se, pomoći u radu s učenicima. U prvom redu na Alfinim mrežnim stranicama pronaći ćete te prijedloge pisanih dnevnih priprava s istaknutim ključnim pojmovima i ishodima učenja.