Alfa slavi 50. rođendan! Proslava, kojom vam želimo zahvaliti na prijateljstvu i podršci, trajat će tijekom cijele godine. Mi smo slavljenici ali vi ćete otvarati poklone!
Unaprijedite svoja znanja i vještine na stručnim online predavanjima uživo! Ovdje možete vidjeti što smo za vas pripremili. Svi ste pozvani!
Jedini u Hrvatskoj spajamo znanje, entuzijazam i umijeće poučavanja u proizvod krojen prema pravim potrebama i izazovima nastave. Pročitajte više!
Podijelimo iskustva, prijedloge i zajedno unaprijedimo obrazovanje. Pridružite se Facebook grupi Razredna nastava - Alfa!
Na stranici nastava.alfa.hr čekaju vas brojne videolekcije i ostali materijali koji će vas i vaše učenike voditi kroz nastavu na daljinu.

Učiteljica hrvatskoga jezika Gorana Babić iz OŠ dr. Franje Tuđmana Brela sudjelovala je na stručnom usavršavanju u Pragu pod nazivom Flipped Classroom

Ta je mobilnost prva mobilnost u sklopu jednogodišnjeg projekta škole Erasmus KA1, kojemu je učiteljica Gorana Babić koordinatorica. Ovim je projektom predviđeno pet mobilnosti učitelja što ih financira EU putem Agencije za mobilnost, koja je odobrila financiranje projekta.

Projekt je vrijedan 12 659 eura. Ovo stručno usavršavanje su, uz Goranu Babić, pohađali i nastavnici iz Mađarske, Finske i Španjolske u sklopu svojih Erasmus projekata. Obrnuta učionica (Flipped classroom) jest oblik kombiniranog učenja u kojem učenici prate nastavne sadržaje na mreži pritom uglavnom gledajući videopredavanja. Potom učenici u školi međusobno raspravljaju te postavljaju pitanja o onome što su vidjeli. Također rješavaju problem primjenjujući znanje koje su usvojili. Kod ovakvog pristupa nastavi učenici zadane sadržaje istražuju sami, ali i pomoću videa koji pripremi nastavnik ili netko drugi te im ga zada kao domaći uradak.

U situacijama kada učenici ne mogu samostalno doći do rješenja, nastavnik im pomaže objašnjavajući određeni problem. Zaključno, obrnuta učionica podrazumijeva drukčije metode i načine rada, odnosno omogućuje učenicima da sami odaberu sadržaje i načine poučavanja te da sami odrede koliko će im vremena biti potrebno kako bi usvojili određeno gradivo. Dokazano je da je kod ovakvog pristupa komunikacija učitelja i učenika daleko bogatija i sadržajnija od komunikacije u tzv. tradicionalnoj učionici koja nudi frontalni pristup te je dugoročno neučinkovita i učenicima iznimno zamorna.

Sadržaj tečaja bio je vezan i uz metakogniciju za bolje učenje (poznavanje vlastitih sposobnosti za učenje, samopromatranje/samopraćenje napretka vlastitog učenja prema cilju i vrednovanje uspjeha na kraju učenja, samoregulacija procesa učenja izmjenom postupaka u slučaju teškoća u postizanju ciljeva), alate za učinkovite prezentacije, alate za izradu vlastite web stranice, online alate za formativnu procjenu, pronalaženje resursa na mreži i strategije za učinkovito planiranje poučavanja te aktivnosti u razredu u sklopu kojih se primjenjuje princip obrnute učionice.

Sudionici ovog petodnevnog strukturiranog tečaja su stekli nova znanja i vještine kroz raznovrsne suradničke aktivnosti, demonstracije i praktične interakcije s alatima koji su primjenjivi u obrnutoj učionici. Također,upoznali su se s digitalnim alatima Edpuzzle, Quizizz, Nearpod, Insertlearning, Plickers, QR Code Generator and Scanner, s alatom za izradu stripova Comicpixton te s alatom za izradu web stranica Weebly. Zadnji dan predavanja svi su sudionici imali zadatak prezentirati svoju web stranicu ili kviz koji su izradili na tečaju nakon teorijskog dijela.

Naša predstavnica odlučila se za alat Quizizz u kojem je izradila kviz vezan uz ponavljanje književnih pojmova te pročitanih književnih djela koji će koristiti s učenicima u nastavnoj praksi po povratku s mobilnosti. Zatim je interpretirala Sretnog kraljevića Oscara Wildea i pritom se koristila alatima Insertlearning, QR Code Generator i Plickers. Odlučila je te alate primjenjivati pri interpretaciji lektirnih književnih djela, kao i pri ponavljanju gramatičkih sadržaja te obradi gradiva iz medijske kulture. Učiteljica u sklopu diseminacijskih aktivnosti planira organizirati radionicu u školi kojom će i kolege nastavnike drugih predmeta zainteresirati i potaknuti na korištenje tih alata radi ostvarivanja ciljeva projekta (osuvremenjivanje nastavnog procesa i poboljšanje digitalnih kompetencija učitelja i učenika). Također, planira organizirati otvoreni sat na kojem će moći sudjelovati i učenici i roditelji te vidjeti primjenu navedenih alata u nastavi. Sve ove aktivnosti od iznimne su važnosti za osobni i profesionalni razvoj djelatnika škole jer učitelji postaju svjesniji odgovornosti za kvalitetu vlastitog procesa poučavanja i učenja, što svakako pridonosi ugledu škole i većoj vidljivosti na međunarodnoj razini te ima pozitivan učinak i na lokalnu zajednicu kojoj škola pripada.

Sve u svemu, sudionici tečaja usavršili su se u više područja: kako razviti ključne kompetencije učenika kao što su kreativnost, kritičko mišljenje, medijska i digitalna pismenost, promicati korištenje IKT-a i aktivnih nastavnih metoda za poboljšanje kvalitete redovnog obrazovanja na svim razinama te kako shvatiti važnost otvorenih obrazovnih resursa (OER) i otvorenog okruženja za obrazovanje. Ovaj tečaj potaknuo je i šire razumijevanje trenutačnih obrazovnih praksi i sustava obrazovanja u različitim zemljama kao njegovanje međusobnog poštovanja različitih kultura. Upoznajući kolege različitih nacionalnosti unutar Europske unije, sudionici su se uključili u međukulturno iskustvo učenja, razmjenjivali ideje i izgradili mrežu za potencijalnu buduću međunarodnu suradnju. Tečaj je omogućio upoznavanje kultura i običaja svih zemalja sudionica. Ovakva stručna usavršavanja imaju posebnu vrijednost -naime, zajednički cjelodnevni boravci na predavanjima, rad i druženja neizbježno potaknu sklapanje novih prijateljstava i dogovaranje suradnji na novim međunarodnim projektima.

Detaljnije o ovoj mobilnosti možete pročitati na blogu učiteljice: http://goranababic.blogspot.com/

Članovi projektnog tima Erasmus projekta Poboljšajmo naše poučavanje rade i na izradi projektne mrežne stranice u alatu Weebly.