A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!
Ispis

NOVO: Ispiti znanja iz hrvatskoga jezika za 6. razred

   

Autorice: Vlatka Bišćan, Ivana Šavuk

Ispiti su odobreni od Agencije za odgoj i obrazovanje

A i B grupa - redoviti program
C grupa - primjereni program
Svaka grupa sadrži:
- navedene ishode koji se propituju po ispitu znanja
- sve domene propisanoga predmetnoga kurikula (Hrvatski jezik i komunikacija / Književnost i stvaralaštvo / Kutura i mediji)
- prijedlog vrednovanja
- rješenja svih ispita znanja (dostupno isključivo učitelju)

Općenito o ispitima/

• A i B grupa – za redoviti program
• C grupa – za primjereni program
• Svaki ispit navodi konkretne ishode koje propituje
• Ispiti sadrže prijedloge bodovanja prema lakšem i strožem kriteriju
• Uz ispite dolaze i kompletna rješenja (za učiteljski komplet)
• Ispiti obuhvaćaju tri domene iz Kurikuluma Hrvatski jezik i komunikacija / Književnost i stvaralaštvo / Kutura i mediji
• Sastavljeni su prema smjernicama ispita na državnoj maturi
• Odobreni su od Agencije za odgoj i obrazovanje
• Kao korisnik Alfinih izdanja, početne ispite znanja možete pogledati i preuzeti na lokaciji alfaportal.hr

Detaljno o ispitima/

• Ispiti sadrže A, B i C grupu. Svaka grupa ispita obuhvaća i ispituje tri domene kurikuluma, ovim redom i sadržajem:

A domena – Hrvatski jezik i komunikacija

1. Početni ispit znanja
2. Zamjenice
3. Brojevi
4. Glagoli (infinitiv, glagoli po vidu, glagolski pridjevi i glagolske imenice)
5. Glagoli (glagolska vremena i glagolski načini)
6. Povijest jezika
7. Pravopisna provjera (pisanje velikoga početnoga slova)
8. Pravopisna provjera (pisanje ije/je i č/ć)
9. Pravopisna provjera (pisanje rečeničnih znakova)
10. Završni ispit

B domena – Književnost i stvaralaštvo

1. Čitamo i razumijemo književno djelo (pjesničke vrste – Grigor Vitez , Hrastš)
2. Čitamo i razumijemo književno djelo (pripovjedne vrste – Prežihov Voranc, Lijevi džep)
3. Čitamo i razumijemo književno djelo (dramske vrste – Sanja Seferović-Bosak, Majčin dan)
4. Čitamo i razumijemo neknjiževno djelo (popularnoznanstvene vrste – Dubravka Volenec, Sredstva za pisanje i oblici knjige)
5. Čitamo i razumijemo cjelovito književno djelo (August Šenoa, Povjestice)
6. Čitamo i razumijemo cjelovito književno djelo (I. Brlić-Mažuranić, Priče iz davnine)

C domena – Kultura i mediji

1. Ispiti znanja iz medijske kulture