A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Međunarodni dan zaštite močvara i močvarnih staništa

Povodom Međunarodnog dana zaštite močvara i močvarnih staništa, koji se obilježava 2. veljače, za vas smo pripremili tematsku prezentaciju. Uz prezentaciju u PowerPointu nalazi se i prijedlog tematskog plakata kojime možete ukrasiti svoju učionicu, kabinet ili školski prostor kako biste ukazali učenicima na važnost očuvanja prirodnih ekoloških sustava za čovjeka.

Tematska prezentacija | Plakat

Ne treba zaboraviti da su močvarna staništa istovremeno najugroženiji ekološki sustavi, zbog isušivanja, onečišćenja i prekomjernoga iskorištavanja njihovih resursa. Od početka 20. stoljeća do danas, nestalo ih je čak 65%. Tema ovogodišnjeg dana je „Vlažna staništa ublažavaju prirodne katastrofe“. Učestalost prirodnih katastrofa (poplava, suša i sl.) se u proteklih 35 godina udvostručila. Ovogodišnjim sloganom želi se naglasiti presudna uloga vlažnih staništa (močvara) za sprečavanje i ublažavanje posljedica prirodnih katastrofa na ljudske živote i materijalna dobra.

Uz velike rijeke u Hrvatskoj - Savu, Dravu, Muru i Dunav postoji niz poplavnih područja koja mogu, poput velikih spužvi preuzeti višak vode tijekom velikih vodostaja rijeka i prijetnji od poplava. Sustav obrane od poplava je djelomično zamišljen i realiziran upravo po toj logici. Poplave izazivaju katastrofe na mjestima gdje su močvare pretvorene u oranice, a rijeke ukroćene među nasipima i betoniranim obalama. To je pristup upravljanja vodama koji treba izbjegavati, a poplavna područja koja su nestale treba restaurirati. Upravo zato se provode projekti koji za cilj imaju obnoviti niz močvarnih područja na obalama rijeke Drave.

Ramsarsko područje je vlažno stanište, osobito važno kao stanište ptica, bez kojeg zaštita prirode na globalnoj razini ne bi bila moguća! Hrvatska ima pet takvih Ramsarskih područja: parkove prirode Kopački rit, Lonjsko polje i Vransko jezero, planirani park prirode - Delta Neretve te ornitološki rezervat ribnjaci Crna Mlaka. Čuvajmo prirodu, ona je naše bogatstvo!