PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovom oline predstavljanju:

• upoznat ćete komparativne prednosti novog udžbenika Fizika 4
• znat ćete na koji način poduprijeti sadržaje iz udžbenika zbirkom zadataka
• moći ćete se služiti metodičkim materijalima.

Također, moći ćete i:

• primijeniti pristup okrenut učeniku i njegovim potrebama.

Ovo je online predstavljanje za vas jer...

• Vi ste profesor koji radi s različitim skupinama učenika i možete usavršiti približavanje znanstvenog pogleda na optiku i modernu fiziku.

Zadaci koje bi bilo poželjno napraviti prije online predstavljanja:

• upoznati se s kurikulumom
• upoznati se s web stranicom https://udzbenici.alfa.hr/fizika/.

Poželjno je prije online predstavljanja napraviti sljedeće:

• pregledati demo verziju udžbenika Fizika 4 i promotivni film
• pregledati demo verziju zbirke zadataka Fizika 4.

Poslije online predstavljanja preporučamo vam:

• još jednom pregledati udžbenik i zbirku zadataka na stranici https://udzbenici.alfa.hr/fizika/.

 

O Vašem predavaču:

Jakov Labor je nastavničku aktivnost započeo 1978. godine, kada se kao nastavnik fizike zaposlio u Gimnaziji Antuna Vrančića u Šibeniku. Odmah je motivirao učenike da se bave fizikom i izvan redovite nastave te ih uključio u natjecanja u kojima oni od tada kontinuirano i uspješno sudjeluju. Neki od njih su nagrađivani i na državnim natjecanjima. U nastavu je u svojoj školi uveo pokuse koje učenici izvode samostalno. Mnoge je pokuse kreirao sam, od kojih su neki objavljeni u Matematičko-fizičkom listu. Veliki je broj pokusa snimio, dio ih je stavio na You Tube, a gotovo svi se mogu naći u Alfinim elektroničkim udžbenicima. Od 2004. godine piše udžbenike, prvo za gimnaziju, a potom i za sve strukovne škole. Za uspješan rad u nastavi unaprijeđen je prvo u zvanje mentora, a potom u zvanje savjetnika.

Jasmina Zelenko Paduan diplomirala je na PMFu, smjer teorijska fizika, no već 30 godina je profesorica u srednjoj školi. Širokom spektru učenika svojim metodama rada približava znanstveni pristup. Od 2016. godine surađuje s Alfom, piše metodičke priručnike i materijale za nastavu. 2018. godine pridružuje se kolegi Laboru u izradi udžbenika i zbirki zadataka po novome kurikulumu. Do sada su objavljeni oni koji se odnose na sva četiri razreda gimnazije.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A ( 5 minuta)
• UVOD

B (10 minuta)
• Prvi razlog ZA

C (10 minuta)
• Drugi razlog ZA

D (10 minuta)
• Treći razlog ZA (zbirka zadataka i metodički materijali)

E (5 minuta)
• SAŽETAK