A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Stručno usavršavanje o CLIL metodi

Učiteljica engleskog i talijanskog jezika Marija Čarija Agoli i učiteljica biologije i kemije Antonija Bezić Radman sudjelovale su na stručnom usavršavanju Applying CLIL Methodology u Valenciji, Španjolskoj, koju je organizirala Esmovia iz Valencije, od 23. do 27. rujna 2019. Na stručnom su usavršavanju sudjelovali učitelji iz Hrvatske, Italije, Litve, Španjolske i Bugarske.

Stručno usavršavanje održava se u sklopu Erasmus+ KA1 projekta CLIL… I Will, koji je započeo 3. rujna 2019. i trajat će dvije godine. Projekt financira EU, a u Hrvatskoj ga provodi Agencija za mobilnost i programe EU. Projekt se bavi integracijom CLIL metode u nastavu engleskog jezika, matematike, prirode, biologije i kemije. Tema stručnog usavršavanja bila je teorija i primjena CLIL-a i izrada CLIL lekcije te su učiteljice usvojile kako izraditi kvalitetnu CLIL lekciju.

Osnovni principi CLIL-a su:

 • u CLIL učionici stranim se jezikom usvaja sadržaj drugog nastavnog predmeta te se njim komunicira
 • sadržaj predmeta određuje ključne riječi i jezične strukture koje se trebaju usvojiti. Stoga, CLIL lekcija nije lekcija stranog jezika, niti je sadržaj drugog nastavnog predmeta prebačen u strani jezik 
 • prema kurikulumu 4Cs, kvalitetna CLIL lekcija treba sadržavati:

Content – sadržaj nastavnog predmeta
Communication – komunikaciju na stranom jeziku u kojoj učitelj manje govori, njegovu ulogu preuzima učenik
Cognition – elemente koji potiču razvijanje vještina razmišljanja – apstraktnog i konkretnog
Culture – elemente drugačijih kultura radi boljeg međukulturnog razumijevanja.

Preporuke pri izradi CLIL lekcije:

 • odabrati zanimljivu temu
 • odrediti ključni vokabular (5-8 riječi)
 • odabrati ključne gramatičke strukture
 • odabrati odgovarajući tekst koji treba biti autentičan, tj. iz stvarnog života
 • izraditi grafički organizator s učenicima (npr. umnu mapu).

CLIL nastava potiče razvoj temeljnih kompetencija NOK-a:

 • komunikaciju na stranom jeziku
 • digitalnu pismenost – preporučuje se upotreba WEB alata (EdTech Review, Duolingo, Knowre, Wordcloud i Canva)
 • učiti kako učiti – CLIL lekcija potiče razvijanje vještina apstraktnog i konkretnog razmišljanja
 • kulturnu svijest i izražavanje – u CLIL lekciji jedna od osnovnih komponenti je kulturološka.

Učenici aktivno uče i u središtu su nastavnog procesa, a učitelj daje upute. Učenici komuniciraju međusobno radeći u parovima i grupama te vrednuju svoj napredak u usvajanju ishoda. Sve što učenici usvajaju mora biti povezano sa stvarnim životom kako bi ih se što bolje pripremilo za daljnje školovanje i za tržište rada.

Za uspješnost CLIL nastave od velike je važnosti suradnja među kolegama različitih predmetnih aktiva pri planiranju i izvođenju lekcije. Također je bitna podrška ravnatelja, roditelja i stručno razvojne službe. Radionice CLIL-a mogu se integrirati u izvannastavne aktivnosti, dodatnu nastavu i SRO.

Peti dan seminara posjetili smo školu Don Ivan Bosco u Valenciji te saznali više o španjolskom obrazovnom sustavu. Osnovna škola traje šest godina. Prvi ciklus obuhvaća prva dva razreda, drugi ciklus obuhvaća treći i četvrti razred, a treći ciklus peti i šesti. Srednja škola obavezna je za učenike od 12 do 16 godina starosti.