Dragi učitelji, vrijeme je za virtualnu selidbu na kabinet.alfa.hr! Metodičkim materijalima, edukacijama i ostalim Alfinim proizvodima i uslugama pristupajte putem personaliziranog, suvremenog sustava krojenog prema vašim potrebama. No bez brige, vaša selidba ne mora biti preko noći ‒ Alfa Portal još će neko vrijeme biti tu!  

Uporabom TESTMOZ-a do postizanja obrazovnih ishoda iz kemije

E-učenje najčešće se definira kao skup aplikacija i procesa, kao što je učenje temeljeno na Web-u, učenje temeljeno na računalu, virtualni razredi i digitalna suradnja, koji omogućavaju pristup nastavnim sadržajima pomoću različitih elektroničkih medija. U usporedbi s tradicionalnom nastavom koja u središte stavlja učitelja i njegovu kontrolu nad razredom, nastavnim sadržajem i procesom učenja i poučavanja, e-učenje u središte stavlja učenika kojem omogućava interaktivno učenje vlastitim tempom, u jednostavnom, fleksibilnom distribuiranom okruženju za učenje (Khan 2001, Grubišić 2007).

Glavni cilj sustava e-učenja je učenje, a način vrednovanja učinka sustava e-učenja je ispitivanje uče li učenici učinkovito uz pomoć tog sustava.
Željeli smo istražiti je li moguće postići obrazovnih postignuća iz kemije primjenom online testova izrađenih u programu Testmoz. Bilo je nužno prvo se upoznati s programom.


Što je testmoz? Testmoz (https://testmoz.com) je program za online izradu zadataka za provjeru znanja.

1

Pristupanjem mrežnoj stranici Testmoza, odabire se opcija "Make a test". Nakon toga slijedi imenovanje testa te upisivanje lozinke.

2

Nakon upisivanja lozinke, otvara se stranica na kojoj se dodjeljuje web-adresa oblika testmoz.com/broj – označite si stranicu jer na toj adresi i pod tim brojem nalazit će se Vaš test.

3

Prilikom oblikovanja testa, mogu se kombinirati četiri vrste pitanja: pitanja točno/netočno, pitanja višestrukog izbora s jednim točnim odgovorom, pitanja višestrukog odgovora s više točnih odgovora te pitanja otvorenog tipa. Redoslijed kreiranih pitanja moguće je uređivati prema potrebama, a svakom je odgovoru moguće dodijeliti odgovarajući broj bodova.

4

Po završetku oblikovanja testa, nastavnik objavljuje test („Publish“), odnosno test biva online dostupan korisnicima (učenicima). Svaki učenik ima pristupnu lozinku koju mora unijeti kako bi pristupio rješavanju testa.

5

Kada učenici riješe test, generiraju se izvješća o postignutim rezultatima.

6 7

Nastavnik je u ulozi administratora: dodjeljuje ime testu, bira lozinku kojom će učenici pristupati testu; dodjeljuje web-adresu oblika testmoz.com/broj te oblikuje zadatke.
S učenicima 8. razreda jedne gradske škole provedeno je istraživanje o postizanju obrazovnih postignuća iz kemije primjenom online testova izrađenih u programu Testmoz. Učenici su testovima pristupali u svoje slobodno vrijeme, od kuće, neograničen broj puta. Rezultati istraživanja pokazali su da su učenici ostvarili bolja obrazovna postignuća iz kemije kada su im bili dostupni online testovi za ponavljanje i vježbanje u odnosu na nastavne sadržaje čija je provjera provedena nakon ponavljanja i vježbanja na „klasičan način“ – rješavanjem zadataka u radnoj bilježnici ili pisanim rješavanjem zadataka u radnim listićima.

Detalje provednog istraživanja možete pročitati ovdje.

Nikolina Ribarić, prof., OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
mr. sc. Daniela Novoselić, Alfa d. d. Zagreb
mr. sc. Marijana Bastić, OŠ „Rudeš“, Zagreb