Dragi učitelji, vrijeme je za virtualnu selidbu na kabinet.alfa.hr! Metodičkim materijalima, edukacijama i ostalim Alfinim proizvodima i uslugama pristupajte putem personaliziranog, suvremenog sustava krojenog prema vašim potrebama. No bez brige, vaša selidba ne mora biti preko noći ‒ Alfa Portal još će neko vrijeme biti tu!  

Udžbenici „Priroda, društvo i ja”

 

 

 PRIRODA, DRUŠTVO I JA – ZA ISTRAŽIVAČKO I ISKUSTVENO UČENJE

Autorski tim koji stoji iza udžbeničkog kompleta Priroda, društvo i ja čine profesori metodike nastave Prirode i društva i skupina praktičara – mahom vrsnih učiteljica razredne nastave. Tako velika i raznolika skupina autorica dala je udžbeničkom kompletu širinu u pristupu. Da bi se učenici lakše i jednostavnije snalazili u udžbenicima i radnim bilježnicama, svaka nastavna tema označena je drugom bojom. Nastavna tema započinje uvodnom stranicom koja potiče učenika na promišljanje o njegovim postojećim znanjima o toj temi, što želi saznati te što će moći učiniti s naučenim sadržajima. Jednako tako postoje opće rubrike koje se pojavljuju u svim temama i u svim četirima razredima, a one su predstavljene na samom početku udžbenika u Vodiču kroz rubrike. Tako uz ilustraciju žaruljice uvijek dolazi rubrika Skitam i pitam koja vodi učenika u aktivnosti kojima će produbiti svoje znanje, dok se u rubrici Vrijeme za… predlažu brojne i različite aktivnosti poput snalaženja na karti, čitanja podataka iz grafičkih prikaza do pokusa i zanimljivih zadataka koji će probuditi znatiželju učenika i potaknuti ih na istraživanje. Rubrika Sažetak osmišljena je kao umna mapa te pomaže učenicima usustaviti naučeno znanje grafičkom organizacijom pojmova, dok rubrika Što znam, što mogu osigurava pomoć učenicima u samoprocjeni i samovrednovanju znanja.

ZADATCI RAZLIČITE KOGNITIVNE RAZINE

Tekst u udžbeniku napisan je tako da potiče istraživačko i iskustveno učenje koje omogućuje učenicima razvijanje temeljnih kompetencija, povećava znatiželju i zanimanje učenika te omogućuje ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda. Udžbenik obiluje ilustracijama koje svojim konceptom omogućuju nadogradnju sadržaja učenja. Zadatci su pisani na različitim kognitivnim razinama: od najjednostavnijih zadataka kojima provjeravamo činjenično znanje do zadataka rješavanja problema, a doprinose izgradnji temeljnih prirodoslovnih i društveno-humanističkih koncepata. Zadatci potiču učenika na aktivno promišljanje, no njihova se vrijednost ponajviše očituje u poticanju učenika na povezivanje nastavnih sadržaja, na dublje promišljanje o naučenom te na povezivanje sa sličnim sadržajima drugih nastavnih predmeta. Koncept zadataka omogućuje i učeniku i učitelju, osim povratne informacije o naučenome, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje.

DIGITALNI UDŽBENIK

Elektronički udžbenik sastoji se od baze koja predstavlja digitalnu inačicu tiskanog udžbenika i digitalne nadogradnje u obliku slojeva s multimedijskim i interaktivnim sadržajima. Svaku sliku i isječak teksta moguće je izdvojiti i koristiti i/ili promijeniti font u primjerice font za učenike s disleksijom. Dodani su zvučni zapisi, videozapisi i animacije, slagalice, prezentacije u PowerPointu i digitalne igre. Također su pomoću alata „Test” i „Društvene igre” izrađene interaktivne provjere znanja koje učeniku i učitelju trenutno daju povratnu informaciju. Zadatci u digitalnom udžbeniku potiču veću znatiželju i motivaciju učenika te zadovoljavaju potrebe učenika 21. stoljeća, a samim time učenici razvijaju svoje digitalne kompetencije.


Zadatci u udžbeniku i radnoj bilježnici osmišljeni su tako da doprinose izgradnji temeljnih prirodoslovnih i društveno-humanističkih koncepata, potiču učenika na aktivno promišljanje, povezivanje nastavnih sadržaja, dublje promišljanje o naučenome, povezivanje sa sličnim sadržajima drugih nastavnih predmeta.


 Što sve sadrži udžbenički komplet?

 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • kurikulum
 • dnevnik rada
 • primjereni program obrazovanja
 • A-udžbenik
 • priloge
 • snimke pokusa
 • tematske planove
 • pripreme
 • vrednovanje
 • prezentacije
 • radnu bilježnice
 • nastavne listiće
 • nastavne listiće – integrirane
 • nastavne listiće – digitalne
 • ispite znanja
 • prilagođene ispite znanja
 • postere
 • didaktiku
 • nastavu na daljinu
 • dopunsku i dodatnu nastavu

U digitalnom udžbeniku koristim alat „Test” i pomoću njega brzo dobijem povratnu informaciju o usvojenosti. Mogu li tako dobivene rezultate iskoristiti kao bilješke o učenikovu napretku?
Da. Upravo je to smisao izrađenih interaktivnih provjera znanja koje učeniku i učitelju trenutno daju povratnu informaciju.


Imam učenika koji mnogo bolje reagira na digitalne nego na tiskane materijale. Zanima me mogu li u digitalnom udžbeniku promijeniti font kako bi učeniku bilo lakše?
Svaku sliku i isječak teksta moguće je izdvojiti i koristiti i/ili promijeniti font u primjerice font za učenike s disleksijom.

Najbolji dio radne bilježnice iz prirode i društva u četvrtom razredu definitivno su mi zadatci u temi o obilježjima čovjeka, odnosno o ljudskom tijelu. Učenici su samostalno izrađivali modele ljudske ruke, srca, pluća... Sve je objašnjeno vrlo jednostavno i ni jedna prethodna generacija učenika nije tako lako usvojila te sadržaje.

U udžbenicima Priroda, društvo i ja sviđa mi se raznolikost u pristupu temama – ima dovoljno svega: fotografija, ilustracija, shematskih i grafičkih prikaza, povijesnih i geografskih karata...

Sviđa mi se kako je grafički organiziran dio udžbenika u dijelu Sažetak – najprije smo ga zajedno čitali i gledali, a onda su učenici samoinicijativno počeli prepisivati i nadopunjavati taj dio, organizirati i usustavljivati naučeno na svoj način.

U četvrtom razredu učenici su se prvi put susreli s učenjem nacionalne povijesti. U tome nam je jako pomogla vremenska crta – stvarno odličan materijal!