A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Prilagođeni ispiti znanja

Vjerujemo da učitelji najbolje poznaju svoje učenike, njihove teškoće, ali i jake strane. Zato smo njima prepustili završnu riječ u oblikovanju individualiziranog ispita znanjami smo pripremili bazu, a vi prilagodite ispit svojim učenicima.

Individualizirani kurikulumi

Svakom učitelju jasno je da ne postoje dva jednaka učenika. Najboljim učiteljima uvijek su se smatrali oni koji su uspijevali otkriti djetetov stil učenja, individualizirati, diferencirati i prilagoditi nastavu baš po mjeri djeteta. Svakomu tko odgovorno promišlja o učiteljskom poslu jasno je da to nije nimalo lako. Ali nije ni nemoguće – uz pravodobnu i stručnu pomoć. Stoga je Alfa za svoje korisnike pripremila godišnje planove rada za redovitu nastavu, nastavu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke te jedinstvenu i konkretnu podršku i na području prilagodbe udžbeničkih izdanja za razrednu nastavu.

Pop-up interaktivna rješenja

Ova novost višestruko će olakšati rad u učionici – bilo da je riječ o fazama obrade novih sadržaja, ponavljanja i vježbanja, provjeravanja naučenoga, uključujući i provjeravanje napisanih domaćih zadaća. Jednostavnim klikom miša u A-udžbeniku na učiteljev zahtjev pojavljuju se animirana pop-up rješenja zadataka. No posebno je dragocjena činjenica da animirano pop-up rješenje uvijek uključuje i postupak rješavanja zadataka, što je iznimno važno za temeljito usvajanje sadržaja.