A-udžbenici, A-panel, pop-up interaktivna rješenja ispita, zapisi realizacije nastavnih sati za e-Dnevnik, individualizirani kurikulumi, ispitna mapa, prilagođeni ispiti znanja... Imamo Baš TO što vam treba!

Pop-up interaktivna rješenja

Ova novost višestruko će olakšati rad u učionici – bilo da je riječ o fazama obrade novih sadržaja, ponavljanja i vježbanja, provjeravanja naučenoga, uključujući i provjeravanje napisanih domaćih zadaća. Jednostavnim klikom miša u A-udžbeniku na učiteljev zahtjev pojavljuju se animirana pop-up rješenja zadataka. No posebno je dragocjena činjenica da animirano pop-up rješenje uvijek uključuje i postupak rješavanja zadataka, što je iznimno važno za temeljito usvajanje sadržaja.