PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online upoznat ćete:

• osnovne informacije o mozaBooku (prijava, aktivacija publikacije, stvaranje bilježnice)
• prednosti i mogućnosti A-udžbenika Otkrivamo matematiku
• primjere alata i igara korištenih u digitalnom udžbeniku Otkrivamo matematiku
• mogućnosti stvaranja vlastite matematičke bilježnice u mozaBooku.

Također, moći ćete i:

• osnažiti vlastite digitalne kompetencije za korištenje mozaBooka
• dobiti ideje za primjenu u nastavi.

Ova je online edukacija za vas jer...

• korištenje digitalnih udžbenika i alata postaje svakodnevica svakoga učitelja i unapređuje nastavni proces
• predavanje pruža nove primjere koji bi se mogli upotrijebiti u nastavnoj praksi.

 

O Vašem predavaču:

Biljana Bagarić Ivezić  je magistra primarnog obrazovanja, a diplomirala je 2011. godine na Učiteljskom fakultetu, odsjek Čakovec. Radi kao učiteljica razredne nastave u kombiniranom odjelu 2. i 4. razreda u Područnoj školi Poljanski Lug pokraj Vrbovca. Završila je Osnovni i Napredni program Medijacije Foruma za slobodu odgoja i stekla kompetencije za vođenje izvannastavne skupine Mali medijatori usmjerene na učenje asertivne komunikacije i nenasilno rješavanje sukoba. Dobitnica je Forumovog priznanja „Stjepan Cipek“ za Forumovu učiteljicu godine 2020. Autorica je nekoliko Metodičkih preporuka i stručnih članaka. U radu rado koristi digitalne alate. Posljednjih godinu dana radi i kao Alfin učitelj suradnik. Izradila je nastavne pripreme i digitalne sadržaje za Sat razrednika u 3. razredu i snimila je više od 100 videolekcija uz udžbenik Škrinjica slova i riječi 2. U nastavi se aktivno koristi platformom mozaBook za koju smatra da iznimno doprinosi kvaliteti nastave.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (10 minuta)

• Prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• Upitnik: iskustva s korištenjem mozaBooka

Prikaz korištenja mozaBooka uz udžbenike Otkrivamo matematiku (30 minuta)

• Prezentacija: osnovno o mozaBook aplikaciji (prijava, odabir publikacije, stvaranje bilježnice)
• Zavirimo u mozaBook (prikaz A-udžbenika i njegovih mogućnosti, prikaz alata i igara uz udžbenike Otkrivamo matematiku, stvaranje vlastite matematičke bilježnice)

Završni dio (10 minuta)

• Upitnik: Nakon ove edukacije…
• Prezentacija: završni dio

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta)