PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete:

kako tema fotosinteze može poslužiti za razumijevanje fundamentalnih prirodoslovnih koncepata u fizici, kemiji i biologiji

•kako praktični rad integrira prirodoslovnu teoriju i njezinu primjenu

•kako ostvariti suradnju s drugim obrazovnim ustanovama i organizirati kolaboracijski sat.

Također, moći ćete i:

•prepoznati interdisciplinarni pristup u poučavanju prirodoslovnih fenomena 

•uvidjeti kako kroz istraživački rad poticati kod učenika prirodoznanstveni razvoj, razvoj prezentacijskih vještina, suradničko učenje.

Ova je online edukacija za Vas jer...

•Vi ste nastavnik koji želi poboljšati integraciju sadržaja prirodoslovnih predmeta 

•Vi ste učitelj koji želi omogućiti učenicima proširivanje obzora i spoznaja prirodoznanstvenih tema.

Preduvjeti:

•biti nastavnik biologije, fizike ili kemije.

O Vašim predavačima:

Izv. prof. dr. sc. Miroslav Lisjak od 2007. do danas radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Od 2009. do 2011. godine boravio je u laboratorijima Centre for Research in Biosciences, Sveučilište u Bristolu, Ujedinjeno Kraljevstvo, radeći na istraživanjima prijenosa staničnog signala kod biljaka. Rezultati istraživanja sastavni su dio patenta prijavljenog u Velikoj Britaniji koji opisuje mogućnosti primjene nekih sintetskih spojeva kao donora H2S, u istraživanjima staničnog prijenosa signala u biljkama. Voditelj je jednog bilateralnog te suradnik na jednom uspostavnom istraživačkom projektu HRZZ-a. Također je suradnik i istraživač na četirima projektima financiranima iz strukturnih fondova te istraživač i voditelj dvaju stručnih projekata. Do sada je bio mentor pri izradi osamnaest diplomskih i završnih radova te je imenovan mentorom dvaju doktoranada. Do 2020. bio je predsjednik katedre za fiziologiju i ishranu bilja, a od 2020. godine na dužnosti je predstojnika Zavoda za agroekologiju i zaštitu okoliša. Član je Uređivačkog odbora službenog časopisa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti pod nazivom Poljoprivreda. Aktivno je sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima agronoma i biljnih fiziologa usmenim prezentacijama, posterima te kao pozvani predavač. Miroslav Lisjak tijekom svoje je karijere ostvario jednu mobilnost u sklopu Erasmus+ stipendiranja te sedam CEEPUS mobilnosti kao nastavnik na stranim svečilištima u Austriji, Mađarskoj, Srbiji te Bosni i Hercegovini. Primio je nagradu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti za uspješnog mladog znanstvenika te nagradu za osobiti doprinos na Festivalu znanosti od 2008. do 2018. Kao autor i koautor objavio je devetnaest znanstvenih radova citiranih u CC bazama radova, trinaest članaka citiranih u CAB i Scopus bazama, dvanaest znanstvenih radova sa znanstvenih skupova citiranih u tercijarnim bazama i jednog poglavlja u knjizi .

Karolina Dvojković srednjoškolska je nastavnica fizike koja ostvaruje 21. školsku godinu rada u vukovarskoj Gimnaziji. Osim uobičajenih nastavničkih poslova domena interesa i preokupacije teme su joj koje interdisciplinarno povezuju prirodoslovne predmete. Uspješno surađuje s mnogim sustručnjacima i stručnjacima iz različitih područja na različitim projektima, od lokalne do državne razine. Autorica je i koautorica niza stručnih radova iz područja prirodoslovlja. U zvanju je profesorice savjetnice. Nagrađena je uspjesima i postignućima svojih učenika. Dobitnica je priznanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske od Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog fizikalnog društva za izvrstan rad u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i projektima te mentorstvo učenicima.

Kristina Kristek srednjoškolska je nastavnica kemije u III. gimnaziji Osijek. Diplomirala je 2007. g. na Odjelu za kemiju i Odjelu za biologiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i stekla zvanje profesorice biologije i kemije. 2019. g. promovirana je u zvanje profesorice mentorice. Koautorica je na zbirkama zadataka iz kemije za 1., 2. i 3. razred gimnazije pod nakladništvom izdavačke kuće Alfa. Često mentorira učenike u istraživačkim radovima i projektima s ciljem razvoja znanstvenog promišljanja i poticanja ljubavi prema znanosti, prirodi i okolišu. 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (35 min)
• Uvod i predstavljanje – Kristina Kristek
• predavanje – izv.prof.dr.sc. M. Lisjak - Fotosinteza – sinergija fizikalnih i biokemijskih procesa

B (3 min)
• K. Dvojković - anketno pitanje P1 – prokomentirati rezultate

C (2 min)
• K. Dvojković - Uvod i koraci provedbe (5 min)

D (10 min)
• K. Dvojković - Fizika – kroz prezentaciju

E (15 min)
• K. Kristek - Biologija i kemija – kroz prezentaciju

F (5 min)
• Video istraživačkog rada

G (10 min)
• Učenica Karla Tolić - Prezentacija istraživanja

H (5 min)
• K. Dvojković - Anketno pitanje P2 - prokomentirati rezultate