PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ovog online predstavljanja razumjet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• različite vrste vrednovanja s obzirom na svrhu i format
• definirati što je formativno vrednovanje, a što formativno vrednovanje nije
• od čega se sastoji ciklus formativnog vrednovanja
• neke od zabluda vezane za formativno vrednovanje
• kvalitetu primjene formativnog vrednovanja u vlastitoj praksi
• Kriterije praćenja i ocjenjivanja
• načine primjene Kriterija praćenja i ocjenjivanja u radu.

Također, moći ćete i:

• postaviti pitanje predavačicama
• iznijeti svoja iskustva primjene vrednovanja u ovoj školskoj godini.

Ova je online edukacija za vas jer:

• se radi o jednostavnom izlaganju i objašnjavanju složenih teorijskih postavki i nalaza znanstvenih istraživanja uz jasno opisane korake u formativnom vrednovanju kao i moguće poteškoće i zablude pri implementaciji formativnog vrednovanja
• svakodnevno primjenjujete različite oblike vrednovanja.

O Vašim predavačima:

Sanja Brajković po struci je psihologinja. Od 2003. godine radi u Pučkom otvorenom učilištu 'Korak po korak'. Usmjerena je na unapređenje kvalitete rada odgojno-obrazovnih institucija te na pružanje podrške djeci iz ranjivih grupa. Edukatorica je za primjenu pristupa usmjerenog na dijete u vrtićima i školama. Poseban su joj interes profesionalne zajednice učenja, formativno vrednovanje te obrazovanje za društvenu pravdu. Sudjelovala je u radu radnih grupa za izradu međunarodnih standarda kvalitete rada za odgajatelje i učitelje (ISSA), za izradu instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO) te za izradu prijedloga Okvira za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju u okviru Cjelovite kurikularne reforme. Autorica je nekoliko priručnika i brošura te niza stručnih članaka namijenjenih odgojno-obrazovnim djelatnicima, a među njima i novog priručnika Učenje u tijeku koji je napisala u suradnji s učiteljicom razredne nastave Gabrijelom Žokalj.

Vlatka Benki Brkić diplomirana je učiteljica mentorica u OŠ Frana Krste Frankopana u Osijeku. Trenutno je razrednica u 2. a razredu.
Stručna znanja stekla je u dvadeset i dvije godine rada, od kojih dvadeset godina u navedenoj školi. Mentorica je budućim učiteljima, studentima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u sklopu vježbaonice za studente.
Autorica je niza igrokaza, priručnika i digitalnih alata primjenjivih u nastavi nižih razreda OŠ. Aktivno se sa svojim učenicima uključuje u veliki broj manifestacija u organizaciji osječkih udruga. Organizira i vodi velik broj školskih projekata i aktivnosti, uređuje web stranicu Škole i niz godina voditeljica je Aktiva razredne nastave škole u kojoj radi.

Ana Hrkač na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku diplomirala je razrednu nastavu s pojačanim programom iz Engleskoga jezika.
Radi u OŠ Frana Krste Frankopana u Osijeku kao učiteljica razredne nastave, gdje je i napredovala u zvanje mentorice.
Škola u kojoj radi vježbaonica je studentima FOOZOS-a te je mentorica studentima nastojeći ih kvalitetno uputiti u vještine dobrog učitelja.
Rado prima studente na stručno-pedagošku praksu te drži ogledne sate pred skupinama studenata iz više predmeta.
Dodatnu nastavu drži iz Engleskoga jezika. S učenicima nastupa na priredbama s točkama na hrvatskom i na engleskom jeziku.
Učenike vodi na razne aktivnosti i događaje, a posebnu pažnju posvećuje Pčelici Spelici (natjecanje u sricanju), vodi KUD u školi, organizira božićnu školsku priredbu na razini škole, sudjeluje na natjecanju Dabar, sudjeluje u međunarodnim i domaćim projektima i slično.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)

• uvod

B (20 minuta)

• o različitim vrstama i svrhama vrednovanja
• anketa – 1. pitanje
• koraci formativnog vrednovanja
• primjeri metoda vrednovanja za učenje – Učenje u tijeku

C (20 minuta)

• anketa – 2. i 3. pitanje
• oblikovanje Kriterija praćenja i ocjenjivanja
• primjena Kriterija praćenja i ocjenjivanja

D (5 minuta)

• iskustva u vrednovanju

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).