VRSTA: Redovna nastava; Dopunska nastava

PODRUČJE: Metodika hrvatskoga jezika

KLJUČNE RIJEČI: čitanje, temeljne funkcije (low level), osjetila, vid, sluh, opip, ravnoteža, propriocepcija, učenje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije znat ćete/moći ćete/razumjet ćete:

• prepoznati i razumjeti uzroke i razloge teškoća u učenju i u čitanju
• neke od mogućih načina rada s djecom koja imaju teškoće u čitanju, što utječe i na cjelokupno učenje
• načine prilagodbe materijala za lakše čitanje.

Također, moći ćete i:

• samostalno prilagoditi materijale za lakše čitanje
• u nastavu uključiti konkretne korake koji će podržati temeljne funkcije (low level funkcije) koje su osnova za sveukupno učenje
• pružiti djeci podršku koju zaslužuju.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• želite razumjeti svoje učenike te svakom djetetu pružiti jednaku šansu za uspjeh.
• smatrate da ne smijete izgubiti ni jedno dijete te da svako dijete može uspjeti i pronaći svoje mjesto u svijetu, a Vi mu pritom želite biti kompetentna podrška.
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva.
• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti svoje kompetencije te kvalitetu nastave koju izvodite.
• Dio ste stručnog tima ili ravnatelj koji želi podržati svoje učitelje u daljnjoj edukaciji te provođenju novih metoda poučavanja.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave, nastavnik predmeta
• pedagog, socijalni pedagog, psiholog
• ravnatelj.

Zadatci koje je poželjno napraviti prije edukacije:

• poznavanje udžbenika za hrvatski jezik u nižim razredima osnovne škole
• razmisliti o mogućim uzrocima teškoća u čitanju.

Poslije online edukacije preporučamo pročitati literaturu:

pročitati literaturu preporučenu na webinaru i koristiti stečena znanja u nastavi.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Vladimira Velički izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje izvodi kolegije s područja Metodike hrvatskoga jezika i književnosti te kolegij Odgoj za dobrotu. Glavni su joj profesionalni interesi vezani uz područje metodike književnosti i hrvatskoga jezika, razvoj i poticanja govora, poticanje čitanja, utjecaj medija na recepciju književnih djela, odgoj i ponašanje, rad s djecom koja su medicinski neobjašnjiva i pedagoški neshvatljiva te logoterapiju. Objavila je velik broj znanstvenih i stručnih radova, nekoliko stručnih knjiga („Stihovi u pokretu. Malešnice i igre prstima kao poticaj za govor“ u suautorstvu s Ivankom Katarinčić te „Jezične igre za velike i male“ u suautorstvu s Anitom Peti Stantić, znanstvenu monografiju „Pričanje priča – stvaranje priča. Povratak izgubljenomu govoru“, te u suautorstvu s Dianom Zalar knjigu izdanu u Godini čitanja: „Mark je pisao Ani. Studije o piscima i djelima u svjetlu poticanja čitanja.“). Suautorica je početnice, udžbenika za hrvatski jezik te čitanki za niže razrede osnovne škole. Stručno se usavršavala na Holistic Learning Institute u Beču, a završila je i četverogodišnju edukaciju iz logoterapije (prema Viktoru Franklu).

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


• Uvod - upoznavanje


• Predavanje uz prezentaciju


• Zaključak

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)