2/3 predavanje u Zimskoj školi Sonje Jarebice (1. dio)

1. predavanje - Samosvijest i samopouzdanje
2. predavanje - Samomotivacija
3. predavanje - Suosjećanje

MODUL: Nastavne kompetencije

PODRUČJE: Nastavne kompetencije

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: motivacija, samomotivacija, amotivacija, entrinzična motivacija, intrinzična motivacija, samoregulacija


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• naš život, karijeru – moja ograničenja i izazove
• pojam motivacije, samomotivacije i amotivacije
• ekstrinzičnu i intrinzičnu motivaciju.

 Također, moći ćete i:

• osvijestiti posljedice lošeg odnosa prema sebi i negativnim doživljajima u životu
• prepoznati faktore motivacije
• upoznati samoregulaciju i načine samomotivacije.

 Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želite poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije: 

• promisliti o vlastitoj samomotivaciji za rad i samoregulaciji.

Poželjno je prije edukacije napraviti sljedeće:

 • imati olovku i manji papir uz sebe.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

 • pročitati literaturu o razvoju motivacije kod učenika.

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Život, posao i pojam samomotivacije

B (20 minuta)
Amotivacija i naša ograničenja u životu i karijeri

C (10 minuta)
Škola i moralni odgoj Prepoznavanje vlastitih načina motivacije (intrinzična/ entrinzična)

D (10 minuta)
Kako razvijati samomotivaciju, postavljati ciljeve

E (10 minuta)
Jeste li sretni, što je sreća, zahvalnost

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)