1/3 predavanje u Zimskoj školi Sonje Jarebice (2. dio)

1. predavanje - Kako pričanjem priča poticati razvoj komunikacije, samopouzdanja, emocija, tolerancije i rješavanje sukoba kod djece
2. predavanje - Kako omogućiti učeniku s teškoćama potporu vršnjaka u razredu
3. predavanje - Problemi djece u kontroli ljutnje

MODUL: Nastavne kompetencije

PODRUČJE: Nastavne kompetencije

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: pričanje priča, pričanje bajki, osobni i socijalni razvoj


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije  moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• značaj pričanja priča i bajki
• korisnost pričanja priča u nastavi
• povezanost pričanja priča preko područja osobnog rasta i razvoja kompetencija djece prema sebi.

 Također, moći ćete i:

• steći uvid u korisnost primjene priča u radu s djecom
• dobiti konkretni sadržaj za primjenu, a teme su komunikacija, emocije, tolerancija…
• dobiti konkretne savjete i načine izvođenja priča u radu s djecom u nastavi.

 Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želite poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati vlastite mogućnosti za osobni rast i razvoj.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
Pojam bajke i priče u odgoju djece

B (20 minuta)
Korisnost i ishodi primjene priča u nastavi u području međupredmetnih tema i Sata razrednika (1. – 8. r., srednja škola)

C (10 minuta)
Prikaz područja primjene priča korištenjem slika u području razvoja komunikacije, emocija…

D (10 minuta)
Prikaz područja primjene priča korištenjem asocijativnih karata u području razvoja tolerancije, empatije…

E (10 minuta)
Prikaz područja primjene priča korištenjem Dixita i karata Pričam ti priču u području razvoja promišljanja, donošenja odluka…

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)