Učitelji se u svom radu susreću s učenicima i obiteljima koje su uključene u neku od mjera centra za socijalni rad. Upoznajte se s njegovim ustrojem, djelatnostima i situacijama u kojima učitelj treba reagirati te ih kontaktirati.


PODRUČJE: Nastavne kompetencije

KLJUČNE RIJEČI: obiteljske prilike, odrastanje, centar za socijalni rad, zaštita djece


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• ustroj centra za socijalni rad
• djelatnosti centra za socijalni rad u području zaštite djece
• uvid u područja obiteljskog nasilja i intervencije od strane centra za socijalni rad.

Također, moći ćete i:

• upoznati se s konkretnim podatcima broja djece uključenih u neku od mjera unutar nadležnosti centra za socijalni rad
• upoznati se s konkretnim podatcima broja djece s poremećajem u ponašanju i izrečenih mjera postupanja
• potaknuti učitelje na prijave u slučajevima nasilja među vršnjacima, ali i nasilja u obitelji.

Ova je online edukacija za Vas jer...

Vi ste ravnatelj koji je odgovaran za veliki broj zaposlenika i želi poboljšati svoje vještine za poticaj i inspiraciju za rad
Vi ste učitelj/nastavnik koji radi s različitim skupinama učenika.

Preduvjeti:

iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

 A (10 min)
Uvid u djelovanje i područja rada centra za socijalni rad

B (20 minuta)
Uvid u područja obiteljskog nasilja i intervencije centra za socijalni rad

C (10 minuta)
Prikaz konkretnih podatka broja djece uključenih u neku od mjera unutar nadležnosti centra za socijalni rad

D (10 minuta)
Prikaz konkretnih podataka broja djece s poremećajem u ponašanju i izrečenih mjera postupanja

E (10 minuta)
Poticaj i podrška za učitelje na prijave u slučajevima nasilja među vršnjacima, ali i nasilja u obitelji.

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)