Ova edukacija namijenjena je roditeljima djece s teškoćama, ali i učiteljima koji žele naučiti kako im biti što bolja podrška.Rizična ponašanja u mlađoj dobi mogu imati negativan utjecaj na zdravlje i uspješnost u kasnijem životu, a manifestiraju se na različite načine i na različitim mjestima - uključujući školu. Ova je edukacija namijenjena i roditeljima.


PODRUČJE: Neposredni rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI:rizična ponašanja, rizični čimbenici, zaštitni čimbenici, razvoj

 


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete:

• prosocijalna ponašanja 
• uzroke rizičnih ponašanja
• rizična ponašanja.

Također, upoznat ćete:

• prevenciju rizičnih ponašanja, koncepte
• koncept rizičnih i zaštitnih čimbenika, otpornost
• koncept razvojnih sposobnosti i koncept pozitivnog razvoja.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste roditelj/skrbnik koji želi najbolje za svoje dijete.
• Vi ste učitelj koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva.

Preduvjeti:

učitelj razredne nastave, predmetni nastavnik
ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog, roditelj

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, škola, vršnjačke grupe, ali i šira zajednica), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
• Normalna/prosocijalna ponašanja

B (10 minuta)
• Uzroci emocionalnih poremećaja i poremećaja u ponašanju

C (10 minuta)
Rizična ponašanja (nasilnička ponašanja, konzumacija alkohola, klađenje, ovisnost o internetu…)

D (10 minuta)
• Prevencija rizičnih ponašanja, koncepti

E (10 minuta)
• Koncept rizičnih i zaštitnih čimbenika, otpornost
• Koncept razvojnih sposobnosti i koncept pozitivnog razvoja

F (10 minuta)
• Koncept razvojnih sposobnosti i koncept pozitivnog razvoja

• Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

 

PRIJAVA