Upoznajte osnovne teorijske postavke digitalne pismenosti i njenu upotrebu u različitim kontekstima književnosti. Svladajte izazove digitalnog obrazovanja i naučite nešto novo!


MODUL:Hrvatski jezik u razrednoj nastavi

VRSTA: Redovita nastava

KLJUČNE RIJEČI: medijska pismenost, digitalna tehnologija, primjeri dobre prakse, čitanke i udžbenici Čitam i pišem


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumijet ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• upoznat ćete osnovne teorijske postavke digitalne pismenosti
• upoznat ćete upotrebu digitalne tehnologije u različitim kontekstima nastave književnosti
• upoznat ćete primjere dobre prakse upotrebe digitalnih alata i sadržaja.

Također, moći ćete i:

• napraviti refleksiju vlastitoga rada
• primijeniti naučene metode u vlastitom radu
• djelovati na djetetovu kreativnost.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• želite savladati izazove digitalnog obrazovanja
• želite ostvariti kurikulske ishode poučavanja
• želite naučiti nešto novo.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Nositeljica je kolegija iz metodika hrvatskog jezika na učiteljskom i odgojiteljskom studiju. Izvodi nastavu i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dramska pedagogija i na doktorskom studiju Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja. Prije rada na fakultetu bila je profesorica hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Njezini interesi vezani su uz metodiku učenja hrvatskoga kao materinskog i nematerinskog jezika te metodiku književnosti, dramske, scenske i medijske kulture (https://bit.ly/2N2onja). Suautorica je čitanaka i priručnika Čitam i pišem iz hrvatskog jezika za osnovnu školu. Bila je suradnica i voditeljica znanstvenih i stručnih projekata iz područja učenja i poučavanja hrvatskog jezika. Suautorica je knjige Dijete, jezik, pismenost. Jezični temelji i poticanje pismenosti u odgojno-obrazovnom kontekstu koja je trenutno u tisku.

Slavica Pospiš diplomirana je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Učiteljica je razredne nastave u 1. osnovnoj školi Čakovec. Dugi niz godina mentorica je studentima učiteljskog studija te voditeljica Dramske družine s kojom nastupa na školskim priredbama. Sudjelovala je na županijskim smotrama LiDraNa i na državnoj smotri LiDraNa s nagrađenom scenskom izvedbom. Osim što radi na primjeni dramskog odgoja u nastavi, istražuje mogućnosti primjene digitalnih alata u nastavi. Desetak godina sudjeluje u projektima Erasmus+ u svojoj školi te na platformi eTwinning. Održala je nekoliko radionica na međunarodnoj razini. Zajedno s učenicima i njihovim radovima sudjeluje na književnim i likovnim natjecanjima. Suautorica je čitanaka i priručnika Čitam i pišem iz hrvatskog jezika za osnovnu školu.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A Uvodni dio (15 minuta)

B Središnji dio (25 minuta)

• Primjeri iz čitanaka Čitam i pišem
• Primjeri dobre prakse

D Zaključak (5 minuta)

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)