Jesu li u vašu školu ili vaš odjel uključeni učenici raseljeni iz Ukrajine? Naučite kako proaktivno pristupiti inkluziji djece izbjeglica i kako prilagoditi načine rada učenicima koji ne govore hrvatski jezik.


MODUL: Neposredni rad s učenicima 

VRSTA: Redovna nastava

METODA POUČAVANJA: igrifikacija, suradničko učenje, istraživačko učenje, dijaloška metoda, rješavanje problema...

KLJUČNE RIJEČI: teškoće u razvoju, roditelji, suradnja, prilagođeni i individualizirani program


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• proaktivno pristupiti inkluziji djece izbjeglica 
• prilagoditi načine rada učenicima koji ne govore hrvatski jezik
• osmisliti načine podrške djeci izbjeglicama.

Također, moći ćete i:

• poticati ozračje tolerancije i međusobnog podržavanja
• razvijati i aktivno poučavati socioemocionalne vještine u razrednom odjelu
• podizati razinu svijesti o prihvatu ranjive skupine djece izbjeglica.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj razrednik koji radi sa različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Vlatka Vukić učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi „Retfala“ u Osijeku, u zvanju učitelj savjetnik. Tijekom svog 26 godina dugog staža neprekidno se usavršavala te je završila prvi i drugi ciklus programa Korak po korak, program Projektna nastava, Mind mapping, Razvoj kurikulumske kulture i mnoge druge. Suautorica je metodičkog priručnika za učitelje Moja domovina za 3. razred osnovne škole. Autorica je zavičajnog udžbenika Osječko-baranjska županija za učenike 3. razreda. Recenzentica je udžbeničkog kompleta Škrinjica slova i riječi za 1., 3. i 4. razred. Sudjelovala je u provedbi istraživanja o učeničkim postignućima PIRLS i TIMSS. Autorica je metodičkih preporuka, kao i mnogobrojnih digitalnih sadržaja koje redovito objavljuje. Mentorica je studentima na praksi, pripravnicima na stručnom osposobljavanju te do polaganja stručnog ispita. Redovito održava predavanja na županijskoj i državnoj razini te kao projektni partner sudjeluje u mnogim projektima eTwinning. Poseban interes njezina rada usmjeren je na stvaranje didaktičko-metodičkih materijala kao i na rad s darovitim učenicima za koje često održava radionice.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 min)
• Uvodni dio

B (15 minuta)
• Integriranje učenika izbjeglica u školsku zajednicu

C (15 minuta)
• Završni dio

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)