Što je perfekcionizam? Koje su njegove dobre, a koje loše strane? Kako prepoznati perfekcionističke obrasce kod učenika, roditelja i drugih ljudi? Saznajte od vrsne edukacijske psihologinje!


PODRUČJE: Neposredan rad s učenicima

KLJUČNE RIJEČI: perfekcionizam, visoka očekivanja, sigurnost

METODA POUČAVANJA: igrifikacija, projektna nastava, obrnuta učionica, suradničko učenje, istraživačko učenje, dijaloška metoda, rješavanje problema...


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumijet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• prepoznati što je perfekcionizam
• analizirati karakteristike perfekcionista
• razlikovati dobre i loše strane perfekcionizma
• razumjeti potrebe perfekcionista
• prepoznati perfekcionističke obrasce ponašanja kod učenika, roditelja i drugih ljudi.

Također, moći ćete i:

• kvalitetnije prepoznati perfekcionizam kod učenika 
• razumjeti učenike koji imaju perfekcionističke sklonosti
• služiti se korisnim alatima za davanje podrške perfekcionistima.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste ravnatelj koji u kolektivu ima perfekcioniste
• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate razumjeti učenike perfekcioniste te im pružiti podršku
• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti rad i bolje razumjeti perfekcionističko ponašanje, razmišljanje.

Preduvjeti:

• iskustvo vođenja razreda (korisno ali nije imperativ)
• učitelj razredne nastave, učitelj predmetne nastave
• ravnatelj, pedagog, socijalni pedagog, psiholog.

Zadaci koje bi bilo poželjno napraviti prije edukacije:

• razmisliti imate li sklonosti perfekcionizmu
• razmisliti o reakcijama prema perfekcionistima u različitim situacijama.

Poželjno je prije edukacije napraviti sljedeće:

• razmisliti o učenicima i ima li među njima perfekcionista, darovitih koji imaju sklonosti perfekcionizmu, roditeljima učenika.

Poslije online edukacije preporučujemo vam:

• razmisliti o vlasitim obrascima ponašanja vezanim uz perfekcionizam te o novom pogledu na perfekcionizam.

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI 

Marija Jurić edukacijska je psihologinja s višegodišnjim iskustvom rada u osnovnoj i srednjoj školi. Radi kao stručna suradnica – psihologinja u osnovnim školama u Strizivojni i Drenju. Članica je tima za psihološke krizne intervencije pri MZO-u od 2015. godine. U udruzi Klikeraj djeluje kao edukatorica, voditeljica psihološkog savjetovališta „Sidro” te kao autorica programa poticanja emocionalnih kompetencija i socijalnih vještina za darovitu djecu koji se posljednjih godina održava u Osijeku i Đakovu. U sklopu prošlogodišnjih Alfinih webinara održala je modul „Emocionalni svijet darovite djece”. Uža područja interesa: socioemocionalni razvoj darovitih učenika, emocionalna inteligencija, emocionalne i komunikacijske kompetencije.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 min)
• Uvodni pozdrav i najava teme, primjer

B (10 minuta)
• Što je perfekcionizam, a što nije

C (20 minuta)
• Dobre i loše strane perfekcionizma, objašnjenje koncepta

D (20 minuta)
• Kako se nositi s perfekcionizmom

E (15 minuta)
• Vježbe i alati za rad s učenicima

F (15 minuta)
• Kako razumjeti i biti podrška perfekcionistima

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)