MODUL: Izražavanje s glazbom i uz glazbu – pokret i ples

VRSTA: Redovita nnastava, dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti

PODRUČJE: Izražavanje s glazbom i uz glazbu – pokret i ples

KLJUČNE RIJEČI: ples, struktura plesa, plesno pismo, učenici, emocije u plesu


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije upoznat ćete /moći ćete:

• ples kao sredstvo izraza s mogućnošću primjene
• strukturu plesa i njegovu povezanost s glazbenom pratnjom
• naučiti jednostavne plesne obrasce i primijeniti ih u nastavi
• plesove drugih naroda i kultura.

Također, moći ćete:

• unaprijediti ritmički, vokalni i plesni potencijal svojih učenika
• nadograditi tjelesnu pripremljenost i stvoriti međusobno uvažavanje učenika
• naučiti osnovne pojmove o strukturi plesa i kako ih primijeniti u radu s učenicima.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj glazbe koji je odgovoran za velik broj učenika, djece i mladih i želite poboljšati svoje vještine u tradicijskim plesovima, što će potaknuti inspiraciju za rad.
• Vi ste učitelj koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva, poticati ih na izražavanje kreativnosti i emocija.
• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti svoje plesne vještine kako bi postao još vještiji kreator interaktivnog sata.

Posliej pnline edukacije preporučamo vam:

Napravite jedan ples prema predloženim tradicijskim plesovima i pošaljete nam svoje uratke na e-adresu.

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Marica Tadin završila je srednju glazbenu školu Josip Hatze u Splitu kao instrumentalist na oboi te Glazbenu teoriju na Filozofskom fakultetu u Zadru (odjel u Splitu). Poučava Glazbenu kulturu u osnovnoj školi i Glazbenu umjetnost u srednjoj školi već 32 godine. U radu je stekla zvanje savjetnice te obnaša dužnost voditeljice županijskog stručnog vijeća za glazbenu kulturu Splitsko-dalmatinske županije. Sudjeluje u radu više udruga kao voditeljica, skladateljica i aranžer tradicijskih napjeva. Autorica je knjige Kaštelanska narodna četvorka, više različitih članaka o tradicijskoj glazbi i glazbenoj praksi u Kaštelima izdanih u Zborniku radova udruge za očuvanje baštine Bijači. Izvedbama tradicijskih plesova sudjeluje na smotrama i festivalima u zemlji i inozemstvu.
https://europa.eu/!Hq49Fw

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10 minuta)
● Uvod u temu

B (40 minuta)
● Ples u Glazbenoj kulturi i Glazbenoj umjetnosti

C (5 minuta)
● zaključak

 

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (5 minuta)