Timski rad zajednički je rad na ostvarivanju ciljeva, a cilj je ove edukacije učitelje naučiti kako ga primijeniti, osmisliti, vrednovati i provoditi. I to ne samo u nastavi informatike!

VRSTA: Redovna nastava

PODRUČJE: Informatika, IKT

KLJUČNE RIJEČI: IKT u nastavi, timski rad, timski rad u nastavi, primjer timskog rada, nastava informatike, suradničko učenje


PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije znat ćete:

• primijeniti timski rad u nastavi
• osmisliti zadatak za timski rad
• vrednovati timski rad
provoditi timski rad
.

Također, moći ćete i:

• napredno primjenjivati IKT u nastavi
• osmišljivati zadatke za korelaciju informatike s drugim nastavnim predmetima.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• ste učitelj koji u nastavi želi koristiti timski rad. U edukaciji će biti primjeri timskog rada u nastavi informatike koji se mogu prilagoditi svim ostalim predmetima.

 

 

O VAŠOJ PREDAVAČICI

Marija Draganjac profesorica je matematike i informatike te urednica za Informatiku izdavačke kuće Alfa. Četrnaest godina radi u osnovnoj školi kao učiteljica matematike i informatike. Osim toga autorica je udžbenika iz informatike za osnovnu i srednju školu. U svom radu istražuje načine primjene IKT-a u nastavi Matematike i Informatike. Na brojnim edukacijama i radionicama usavršila je načine korištenja digitalnih alata u nastavi: za pripremu nastave, u online nastavi te za praktičan rad učenika na nastavi.

 

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• Uvodni dio

B (10 minuta) 
Timski rad

C (5 minuta)
Alati za timski rad

D (30 minuta)
• Primjeri timskog rada u nastavi informatike

Sažetak i pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)

PRIJAVA