PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / znat ćete:

• postupak kako ishoditi program za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama - darovite učenike
• pristup obrazovanju darovitih kroz diferencirani program
• prednosti i nedostatke rada darovitog učenika u razredom odjelu.

Također, moći ćete i:

• prepoznati darovitog učenika
• utjecati na cjeloviti razvoj učenika: intelektualni, emocionalni i socijalni
• razumjeti važnost uloge učitelja u prepoznavanju darovitosti.
• kroz konkretne primjere pronaći primjere rada s darovitim učenicima

Ova je online edukacija za Vas jer...

• možete pronaći podršku u radu s darovitim učenicima.

O Vašem predavaču:

Ružica Jerbić, učiteljica RN u OŠ „Retfala“ Osijek, savjetnica u zvanju, 29 godina staža. Voditeljica  ŽSV-a, mentorica studentima Fakulteta za odgojno obrazovne znanosti Osijek te učiteljima pripravnicima. Održavam  predavanja i dijelim primjere dobre prakse na školskoj, županijskoj, međužupanijskoj razini i međunarodnoj  konferenciji. Sudjelujem u radu školskog Tima za kvalitetu, europskim projektima Erasmus +, K1 i K2 te u radu povjerenstava  za organizaciju i provedbu natjecanja i smotre na školskoj, međuškolskoj i županijskoj razini. Isto tako sam sudjelovala u radu povjerenstava imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sudjelovala sam u  provođenju obrazovnog istraživanja u sklopu projekta Problemi u ponašanju djece školske dobi (Filozofski fakultet Osijek), obrazovnog istraživanja na državnoj razini Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (Sveučilište u Zadru). I na kraju bih izdvojila rad s darovitim učenikom koji se školovao po diferenciranom nastavnom programu u razrednom odjelu.

Tanja Nemčanin, učiteljica RN, savjetnica, proteklih 27 godina zaposlena u OŠ “Retfala” u Osijeku, 28 godina staža. Voditeljica Aktiva RN proteklih 5 godina. Uključena u rad školskog Tima za kvalitetu ( tim za sport i kulturu). Aktivno sudjelujem u Erasmus + K1 i K2 projektima te sam imenovana voditeljicom K1 međunarodnog projekta "Re-Ci-Da" (Retfala-Centar izvrsnosti- Daroviti) koji je organizirala naša škola, a čiji je cilj učenicima, zaposlenicima i zajednici pružiti dugoročno kvalitetno i održivo suvremeno obrazovanje uz naglasak na rad s darovitim učenicima. Obavljala sam poslove mentora studentima FZOS -a. Zajedno s kolegicom Ružicom sudjelovala sam u provođenju obrazovnog istraživanja u sklopu projekta Problemi u ponašanju djece školske dobi (Filozofski fakultet Osijek), te kao član fokus skupine obrazovnog istraživanja na državnoj razini Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (Sveučilište u Zadru). Surađujem s udrugom PLANTaža koja se bavi promicanjem kulture, umjetnosti, društvenog poduzetništva, zaštite okoliša i održivog razvoja.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
Uvod - darovitost
B (10 minuta)
identifikacija darovitosti
C (10 minuta)
rad s darovitim učenicima
D (20 minuta)
primjeri iz prakse
E (10 minuta)
mišljenja učitelja
F (5 minuta)
Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka.