U POTRAZI ZA DOBRIM TEKSTOM
Hrvatski jezik i književnost
 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete:

• važnost čitanja u početnom razdoblju školovanja
• motivirati učenike za čitanje
• izabrati kvalitetan tekst.

Također, moći ćete i:

• osmisliti literarni kurikulum za niže razrede osnovne škole
• pomiriti kanonska djela i suvremene interese
• jačati socijalnu prirodu učionice pomoću književnih tekstova.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj razrednik koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva.

Preduvjeti:  

• iskustvo vođenja razreda (korisno, ali nije imperativ).

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pogledati koja su književna djela za djecu mlađe školske dobi u ponudi u školskoj knjižnici, a koja u obližnjoj mjesnoj knjižnici.

O Vašem predavaču:

Dr. sc. Dubravka Težak (1955.) redovita je profesorica u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz dječje književnosti. Područja su njezina interesa hrvatska dječja književnost u europskom kontekstu, suvremena stremljenja u hrvatskoj dječjoj književnosti, djela dječje književnosti u programu obveznoga obrazovanja. Urednica je brojnih knjiga za djecu i mladež, autorica antologija iz dječje književnosti i čitanki za niže razrede osnovne škole. Objavila je knjige: Dječji junak u romanu i filmuHrvatska poratna dječja pričaMato Lovrak – Ivo Kušan (suautor M. Crnković), Priče o dobru, priče o zlu (suautor M. Čudina Obradović), Mirotvorni razred (suautor M. Čudina Obradović), Primjeri iz dječje književnosti (suautori Z. Diklić, I. Zalar), Interpretacija bajke (suautor S. Težak), Povijest hrvatske dječje književnosti (suautor M. Crnković), Kratki prikazi te Portreti i eseji o hrvatskim dječjim piscima i Kreativni pristup lektiri (suautor M. Gabelica).