POKRET I GLAZBA
Stvaranje koreografije na temelju odabranih glazbenih primjera

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete:

• integrirati osnovne korake i pokrete plesova u redovnu nastavu Glazbene kulture i Tjelesne i zdravstvene kulture
• pripremiti učenike za plesnu koreografiju uz izabrane glazbene primjere
• odabrati ponuđene glazbene primjere iz udžbenika Svijet glazbe 4 kao podlogu za provedbu zamišljene plesne koreografije.

Također, moći ćete i:

• temeljem oglednih primjera povezati Glazbenu kulturu i Tjelesnu i zdravstvenu kulturu
• razviti nove aktivnosti koje provodite na redovnoj nastavi, izvannastavnim ili izvanškolskim aktivnostima s učenicima osnovnoškolskog obrazovanja.

Ova je online edukacija za vas jer:

• ste Vi učitelj koji želi primijeniti inovativni pristup poučavanju
• želite ostvariti učinkovitije aktivnosti učenika na satu Glazbene kulture.

Preduvjeti:  

• Iskustvo vođenja razreda (korisno, ali nije imperativ).

O Vašim predavačima:

Đina Brlečić završila je Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu magistre kineziologije 2006. godine. Radila je u osnovnim školama u Zagrebu, u razrednoj i predmetnoj nastavi. Provodila je nastavu redovnog programa Tjelesne i zdravstvene kulture, program Brain Gym s učenicima s posebnim potrebama te vodila učenike na mnoga školska sportska natjecanja (odbojka, rukomet, košarka, graničar, elementarne igre…). Provodila je razne projektne aktivnosti u školama i 2020. godine postala učitelj savjetnik.
Od 2016. godine vanjska je suradnica Kineziološkog fakulteta te organizira individualne i javne nastavne sate (u OŠ Luka – Sesvete u kojoj je trenutno zaposlena) sa studentima IV. godine u sklopu predmeta Kineziološka metodika u osnovnom i srednjem školstvu. U radu s učenicima i studentima primjenjuje stečena stručno-metodička znanja, vodi se pedagoško-psihološkim načelima te individualnim potrebama i karakteristikama pojedinca.

Domagoj Brlečić rođen je 1978. u Zagrebu. 2008. godine diplomirao je na Institutu za crkvenu glazbu Albe Vidaković pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i od tada radi u nastavi u osnovnoškolskom obrazovanju. Svira glasovir, gitaru, orgulje i tambure, a navedene vještine obilato rabi u svakodnevnoj nastavi i javnim nastupima.
Tijekom svojih gotovo 14 radnih godina redovito sudjeluje na dječjim festivalima i natjecanjima s autorskim skladbama na kojima ostvaruje zapažene rezultate te biva nagrađivan u više navrata (scenski nastup/koreografija, tekst i glazba), a stečena iskustva i nova kreativna saznanja redovito primjenjuje u radu sa školskom djecom od 9 do 15 godina.
Učitelj mentor postaje školske godine 2017./2018., a trenutno je dio autorskog tima za glazbenu kulturu u Alfi, pri izradi novih udžbenika za četvrte, sedme i osme razrede te aktivno i predano radi na pripremi novih edukativnih materijala.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (20 minuta)

• Bečki valcer

B (30 minuta)

• Aerobika

C (20 minuta)

• Slobodna koreografija

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta)