Igrifikacija... ili može li učenje gramatike biti zanimljivo?
Jezik i komunikacija - učenje i poučavanje hrvatskoga jezika
 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Tijekom ove online edukacije:

• upoznat ćete nove teorijske paradigme i terminološka određenja u okviru komunikacijsko-funkcionalnoga pristupa učenju i poučavanju hrvatskoga jezika
• usvojit ćete pragmatične integracijsko-korelacijske strategije (tzv. ready-to-use metodologija) za implementaciju kreativnih metoda usvajanja gramatičkih sadržaja u mlađim razredima osnovne škole
• razumjet ćete važnost svekolikoga utjecaja gramatike na komunikacijski proces općenito, ali i u nastavi hrvatskoga jezika.

Također, moći ćete i:

• primijeniti igrolike, zanimljive, nestereotipne, a ipak učinkovite postupke u svakodnevnoj nastavnoj praksi
• razvijati vlastite kreativne potencijale na temelju prikazanih praktičnih poticaja
• inspirirati i motivirati učenike i kolege na primjenu suvremenih lingvometodičkih postupaka u procesu učenja hrvatskoga jezika.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste kreativna osoba, motivirana za kritičko promišljanje i prihvaćanje metoda rada prema načelu znam – hoću – mogu
• Vi ste otvorena i nekonvencionalna osoba, širokih interesa, spremna za nove ideje i obrasce djelovanja
• Vi ste učiteljica/učitelj koji želi proširiti svoja znanja, unaprijediti nastavni proces te utvrditi svoje komunikacijske vještine kako biste bili što uspješniji 'ogledni model' i primjer svojim učenicima.

Preduvjeti:

• nema preduvjeta – samo dobra volja i želja za novim iskustvima, znanjima i poticajima.

O Vašem predavaču:

Prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić redovita je sveučilišna profesorica. Više od trideset godina predaje kolegije Hrvatski standardni jezik, Jezično izražavanje i Komunikacijska gramatika na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pročelnica je Odsjeka za učiteljske studije te voditeljica poslijediplomskoga doktorskoga studija.
Diplomirala je, magistrirala te doktorirala na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Područja su joj znanstvenoga djelovanja jezikoslovna kroatistika, usvajanje hrvatskoga kao materinskoga i inoga jezika, a posebice komunikacijska gramatika u ranojezičnome diskursu.
Autorica je devet knjiga, četiriju komunikacijskih udžbenika te više od 70 znanstvenih radova. Urednica je, lektorica ili recenzentica raznih publikacija. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim skupovima te bila voditeljica ili suradnica niza znanstvenih projekata. Usavršavala se u Austriji, Americi, Njemačkoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


UVODNI DIO PREZENTACIJE (5 minuta)

TEORIJSKE POSTAVKE I TERMINOLOŠKA ODREĐENJA TEME – izlaganje: PP prezentacija (15 minuta)

IGRIFIKACIJA – vođena igra kao metoda rada u nastavi hrvatskoga jezika (15 minuta)

• izlaganje: PP prezentacija
• kratke i dinamične interakcije sa slušateljima – poticajna pitanja

PRAKTIČNI PRIMJERI IGARA (10 minuta)

• interakcija sa slušateljima – PP prezentacija nekih društvenih, novoosmišljenih i digitalnih igara (primjeri iz pisanoga i digitalnoga udžbenika)

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).