PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete:

• koja je svrha uvodnih lekcija Alfinih čitanki i kakve mogućnosti upotrebe one nude u nastavi i izvan nje
• kako osnažiti, opustiti i motivirati učenike dramskim metodama i postupcima
• kako ostvariti ishode vezane uz govorenje i slušanje u nastavi književnosti primjenom raznovrsnih metoda i postupaka zastupljenih u Alfinim čitankama od 5. do 8. razreda
• koristiti se primjerima dobre prakse u nastavi književnosti koji se odnose na razvoj djelatnosti govorenja i slušanja, proisteklih iz dugogodišnjeg iskustva rada u nastavi autorica.

Također, moći ćete i:

• primijeniti predstavljene nastavne metode u nastavnom radu
• održavati dinamične i zanimljive nastavne aktivnosti kojima se učenici vesele.

Ova je online edukacija za vas jer...

• želite pronaći novo nadahnuće za svoj nastavni rad
• želite raditi s učenicima na svjež, moderan i aktualan način
• želite iskušati suvremene metode rada s učenicima za koje vam nisu potrebni nikakvi posebni digitalni alati.

Preduvjeti:

• rad u nastavi hrvatskoga jezika, rad u školskoj knjižnici, želja za upoznavanjem uspješnih metoda u govorenju, izlaganju, predstavljanju, argumentiranom raspravljanju te dramskih metoda i metode scenske improvizacije.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• razmisliti o problemima s kojima se susrećete u radu s učenicima vezanim uz jezične djelatnosti govorenja i slušanja.

Poželjno je prije online poduke napraviti sljedeće:

• pregledati čitanke Hrvatska riječ 5 – 8 koje su dostupne u digitalnoj i tiskanoj inačici.

O Vašem predavaču:

Anita Katić profesorica je hrvatskog jezika i književnosti. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. Više od 20 godina radi kao učiteljica Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Zdenka Turkovića u Kutjevu. Isto toliko vremena vodi dramsko-recitatorsku skupinu škole i radi s darovitim učenicima na usavršavanju i proširivanju njihovih jezičnih znanja. U dramskom radu s učenicima postigla je zapažene rezultate, a sama piše i tekstove dramskih igara za svoje mlade glumce. Često sudjeluje u mjesnim i županijskim projektima vezanim uz obrazovanje, kulturu i turizam. Povremeno objavljuje stručne članke o zavičajnom govoru i baštini kraja u kojemu živi. Za svoj je izvannastavni rad promovirana najprije u zvanje učitelja mentora, a potom i u zvanje učitelja savjetnika.

Za izdavačku kuću Alfa, kao članica autorskoga tima, napisala je četiri čitanke iz serije Hrvatska riječ od 5. do 8. razreda osnovne škole, dvije zbirke zadataka iz područja književnosti i stvaralaštva koje prate i metodički proširuju navedene čitanke za 6. i 7. razred te održavala predavanja na temu Dramske metode u nastavi Hrvatskoga jezika i u izvannastavnim aktivnostima na županijskim stručnim vijećima učitelja hrvatskoga jezika. Tijekom 2019. i 2020. godine surađivala je sa zagrebačkim učilištem Algebra kao članica autorskoga tima za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja za hrvatski jezik koji su objavljeni na stranicama Carnetova Edutorija.

Trenutačno obnaša dužnost voditeljice Županijskog stručnog vijeća učitelja Hrvatskoga jezika Požeško-slavonske županije.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Čemu služe prva poglavlja Alfinih čitanki? (10 minuta)

• Dramska igra kao ledolomac.
• Predstavljanje i objašnjavanje uloge dramskih metoda u početnim poglavljima čitanki 5. – 8. razreda.
• Zastupljenost međupredmetnih tema, osobito teme Učiti kako učiti.

Jezične djelatnosti govorenja i slušanja u Kurikulu nastavnog predmeta Hrvatski jezik i Alfinim čitankama (10 minuta)

• Prezentacija: Zorno prikazivanje puta od ishoda i njegove razrade u Kurikulu do zadatka u čitanci i aktivnosti u razredu.

Primjeri nastavnih metoda (25 minuta)

• Prezentacija: primjeri nastavnih metoda govorenja, slušanja i dramskih metoda primijenjenih u čitankama Hrvatska riječ 5 – 8 s posebnim osvrtom na novu čitanku za osmi razred.

Potpora sudionicima (10 minuta)

• Prezentacija: dodatni primjeri dobre prakse na kojima se čitanka temelji, odabrani sadržaji koji će se naći u priručnicima i drugim korisnim izdanjima (PDF s primjerima za sudionike).

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).