PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete:

• u procesu poučavanja realizirati ishode zadane novim kurikulumom biologije
• u procesu poučavanja staviti naglasak na ključne prilagodbe koje su utjecale na tijek evolucije
• evoluciju čovjeka objasniti koristeći se značajnim prilagodbama u razvoju kao što su konstrukcija tijela, uspravan hod, razvoj mozga i sl.
• potaknuti učenike na razumijevanje obrasca evolucije u razvoju živog svijeta.

Također, moći ćete i:

• lakše ostvarivati propisane odgojno-obrazovne ishode korištenjem spoznaja iz recentnih izvora i literature
• koristeći se predloženim primjerima i nastavnim strategijama, potaknuti učenike na povezivanje promjene životnih uvjeta na Zemlji s djelovanjem čovjeka
• provjeriti usvojenost koncepta te prirodoslovne kompetencije učenika kroz primjere strategija aktivnog poučavanja.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• želite unaprijediti svoja znanja i vještine
• Vi ste učitelj biologije koji želi upoznati nove nastavne strategije
• Vi ste učitelj koji želi u poučavanju primijeniti suvremene spoznaje iz evolucije
• Vi ste učitelj koji želi potaknuti učenike na raspravljanje o čimbenicima evolucije i njihovim posljedicama, povezivanje promjenjivosti životnih uvjeta na Zemlji i velikog izumiranja u Zemljinoj prošlosti te uočavanje utjecaja civilizacije na životne uvjete na Zemlji.

O Vašem predavaču:

Zrinka Pongrac Štimac profesorica je biologije i kemije koja radi u V. gimnaziji u Zagrebu. Bila je članica SRS-a za izradu kurikuluma Biologije, mentorica online edukacija na Loomenu, a izradila je i 15-ak videolekcija za i-nastavu iz obaju predmeta. Zadnjih 20 godina surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja u edukaciji učitelja i nastavnika te s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu kao mentorica budućih profesora biologije. Tijekom 14 godina bila je članica, voditeljica i recenzentica u stručnoj radnoj skupini za izradu ispitnih zadataka i testova ispita državne mature iz biologije, a surađivala je i na drugim projektima koje je provodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također, surađivala je na brojnim projektima kojima je cilj bio izraditi kurikulum i/ili različite nastavne materijale za obvezne ili izborne predmete.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Primjer dobre prakse – Kako poučavati evoluciju? (30 – 40 minuta)

Odgovaranje na pitanja (10 minuta)