PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove ćete online edukacije moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

  • različitost i bogatstvo pisane i spomeničke baštine
  • u svakodnevnom radu s učenicima primijeniti nove spoznaje
  • potaknuti učenike na zanimanje o zavičajnoj i lokalnoj povijesti.

 

O Vašem predavaču:

dr. sc. Tomislav Galović završio je Pazinski kolegij – klasičnu gimnaziju u Pazinu, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je povijest, arhivistiku, latinski jezik i rimsku književnost. Na istom je sveučilištu doktorirao gdje je danas izv. profesor i predstojnik katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Vanjski je suradnik Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i član je radne skupine za povijest pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje. Također je i član Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Tajnik je i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti u Zagrebu. Proučava hrvatsku srednjovjekovnu povijest i pomoćne povijesne znanosti te posebice povijest otoka Krka. Autor/koautor nekoliko knjiga i pedesetak znanstveno-stručnih članaka, urednik zbornika te organizator znanstvenih skupova.
Glavni urednik je Bašćine, časopisa Društva prijatelja glagoljice, također je i autor udžbenika za povijest u izdanju Alfe.