PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovom online predstavljanju:

• upoznat ćete značajke Alfa portala-virtualnog kabineta te podršku koju ćete imati u izradi tematskih planova
• saznat ćete sve o tematskom planiranju u nastavnom procesu
• primjeri tematskih planova pokazat će Vam kada ih i kako možete realizirati.

Također, moći ćete i:

• mirno planirati tematske dane jer Vas spremni čekaju na Alfa portalu. Samo se trebate odlučiti koji ćete od ponuđenih planova realizirati.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj s dugogodišnjim iskustvom i kroz naše tematske planove samo ćete se podsjetiti na aktivnosti koje svakodnevno provodite
• Vi ste učitelj početnik i naši tematski planovi pružaju Vam smjernice i podršku u sigurnoj realizaciji tematskih planova.

O Vašim predavačicama:

Zdenka Novak, mag. educ., učitelj savjetnik u III. osnovnoj školi Čakovec s 29 godina radnog staža.

Zvonka Rakuša, mag. educ., učitelj mentor u Osnovnoj školi Kuršanec. Stručno se usavršava i aktivno primjenjuje suvremene oblike rada u nastavi. Voli raditi s djecom i svaki dan u razredu joj je novi izazov.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvod u webinar (5 minuta)

Tematski planovi (40 minuta) 

Završna riječ (3 minute)