PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• konceptualni pristup
• obilježja koncepta Promjene i odnosi
• primjeri primjene koncepta Promjene i odnosi u učenju i poučavanju.

Također, moći ćete i:

• uočiti važnost koncepta Promjene i odnosi
• povezati koncept s brojnim životnim situacijama
• na primjerima objasniti važnost očuvanja osobnog zdravlja (osobna čistoća, pravilna prehrana, tjelesna aktivnost, pravilno držanje tijela, redovita kontrola liječnika i stomatologa…)
• na primjerima opisati povezanost organskih sustava ljudskog tijela
• na primjerima vidjeti povezanost nastavnog predmeta Priroda i društvo sa Zdravstvenim odgojem.

Ova je online edukacija za vas jer...

• Vi ste učitelj koji želi proširiti vlastite spoznaje o fiziologiji ljudskog tijela i osobnog zdravlja
• Vi ste učitelj koji želi koncept Promjene i odnosi realizirati istraživačkim učenjem.

Preduvjeti:

• učitelj razredne nastave.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• pročitati obilježja koncepta Promjene i odnosi
• pročitati odgojno-obrazovni ishode koncepta Promjene i odnosi.

O Vašem predavaču:

dr. sc. Mila Bulić, postdoc. profesorica je Metodike nastave prirode i društva na Filozofskom fakultetu u Splitu, na Odsjeku za učiteljski studij. Doktorirala je biologiju i edukacijskom biologijom bavi se dugi niz godina. Autorica je više udžbenika iz prirode i kemije za osnovnu i srednju školu te udžbenika iz Prirode i društva za sve razrede osnovne škole. Autorica je znanstvenih radova iz područja kemije i biologije te metodike nastave. Sudjeluje u izradi Strategije razvoja grada Splita, podskupina - obrazovanje. Sudjelovala je i sudjeluje u brojnim domaćim i međunarodnim projektima. Mentorira studente na Festivalu znanosti, te drži radionice na Centru izvrsnosti u prirodoslovlju.

Dragana Mamić učiteljica je biologije i kemije u osnovnoj školi Sućidar u Splitu, a napredovala je i u zvanje učiteljice-savjetnice. Jedna je od autorica udžbenika Priroda, društvo i ja za 4. razred osnovne škole. Mentorica je studentima PMF-a na kolegiju Metodika nastave biologije. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja biologije Splitsko-dalmatinske županije.

 

RASPORED

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Konceptualni pristup (15 min)

• Prezentacija: Obilježja konceptulanog pristupa

• Obilježja koncepta Promjene i odnosi

• Rješavanje upitnika : procjena poznavanja građe i funkcije ljudskog tijela

Primjeri ostvarenja odgojno-obrazovnih koncepta Energija (45 min)

• Prezentacija: Primjeri ostvarenja odgojno-obrazovnih ishoda koncepta Promjene i odnosi

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)