PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove edukacije moći ćete:

• u procesu poučavanja realizirati ishode zadane novim kurikulom biologije
• prepoznati različite mogućnosti primjene radne bilježnice u nastavnom procesu
• odabirati strategije aktivnoga učenja s ciljem poticanja i uključivanja učenika u proučavanje živoga svijeta, što pridonosi usvajanju bioloških koncepata, modela i teorija.

Ova je online edukacija za vas jer...

• želite unaprijediti svoja znanja i vještine
• Vi ste učitelj biologije koji želi upoznati mogućnosti primjene radne bilježnice u nastavnom procesu
• Vi ste učitelj koji želi u poučavanju primijeniti radnu bilježnicu.

Također, moći ćete i:

• lakše ostvarivati propisane odgojno-obrazovne ishode korištenjem zadataka iz radne bilježnice.

Preduvjeti:

• Iskustvo rada u školi (korisno, ali nije imperativ).

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• Proučiti udžbenik i radnu bilježnicu iz Biologije za 4. razred gimnazije nakladničke kuće Alfa

O Vašim predavačicama:

Zrinka Pongrac Štimac profesorica je Biologije i Kemije koja radi u V. gimnaziji u Zagrebu. Bila je članica SRS za izradu kurikuluma Biologije, mentorica online edukacija na Loomenu, a izradila je i 15-ak video lekcija za i-nastavu iz oba predmeta. Zadnjih 20 godina surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja  u edukaciji učitelja i nastavnika te s Priridoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu kao mentorica budućih profesora Biologije. Tijekom 14 godina bila je član, voditeljica i recenzentica u stručnoj radnoj skupini za izradu ispitnih zadataka i testova ispita državne mature iz Biologije, a surađivala je i na drugim projektima koje je provodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Također, surađivala je na brojnim projektima kojima je cilj bio izraditi kurikulum i/ili različite nastavne materijale za obvezne ili izborne predmete. 

Valerija Begić poučava prirodu, biologiju i kemiju u OŠ Sesvetski Kraljevec. Bila je članica SRS za izradu kurikuluma Biologije, članica i voditeljica SRS za implementaciju kurikuluma Biologije, autorica i mentorica online edukacija na Loomenu te koordinatorica izrade videolekcija iz Biologije za osnovnu i srednju školu u organizaciji MZO kao podrška učiteljima i nastavnicima u provedbi online nastave. Zadnjih 10 godina surađuje s AZOO i MZO u edukaciji učitelja i nastavnika te s PMF-om kao mentorica budućih profesora Biologije, a od ove godine i kao naslovni asistent. Tijekom 8 godina bila je članica Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz biologije, a tijekom četiri godine članica SRS za izradu zadataka i moderiranje vrednovanja zadataka otvorenoga tipa na ispitu državne mature iz Biologije, a surađivala je i na drugim projektima u organizaciju NCVVO-a (Ispiti vanjskog vrednovanja iz Biologije, PISA i dr.). Jedna je od autorica udžbenika i radnih bilježnica za Prirodu 5, Prirodu 6, Biologiju 7, Biologiju 8, Biologiju 3 i Biologiju 4

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Koncepcija radne bilježnice (10 - 15 minuta)

Radna bilježnica kao potpora u učenju i poučavanju (20 - 25 minuta)

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 – 15 minuta)