PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji:

• Upoznat ćete novi dodatni nastavni materijal za rad s učenicima s poteškoćama u učenju i čitanju lektire.
• Pronaći ćete drugačije načine, inspiraciju i motivaciju za čitanje djela u cijelosti kod svih učenika u razredu.
• Razumjet ćete kako koristiti reprezentativna poglavlja pojedinoga književnga djela za motivaciju prije ili tijekom samoga čitanja.

Također, moći ćete i:

• Imati putokaz za izradu lektire s diferenciranim zadatcima – jedinom vrstom lektire korisne u suvremenome načinu poučavanja.

O Vašem predavaču:

Svestrana i stručna, profesorica mentorica Ankica Pokos, uvijek nastoji promicati interese hrvatskoga jezika i kulture. Radila je i kao urednica na časopisima Metropolitan i Zagreb-Zagreb (koji pokreće sa skupinom entuzijasta), a radila je i kao vanjska suradnica televizijskoj kući HRT. Članica je Društva profesora hrvatskoga jezika u kojemu volonterski radi kao tajnica, a sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima vezanim za promicanje i popularizaciju hrvatskoga jezika. Održala je različita struča predavanja na školskim i županijskim vijećima u organizaciji Ministarstva i Agencije za odgoj i obrazovanje, pisala je stručne članke te surađivala u izradi metodičkoga priručnika za nastavu književnosti. Potrkaj 2016. godine napredovala je u struci i promovirana je u zvanje mentora. Tijekom nastavne prakse istraživala je i primjenjivala različite metodičke pristupe kako bi se učenici razvijali u samopouzdane i samostalne osobe i kako bi uspješno komunicirali sa svijetom koji ih okružuje. Predmet su toga zanimanja posljednje četiri godine čitanje i razlozi nečitanja, teškoće u usmenoj i pisanoj komunikaciji učenika od 5. do 8. razreda.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (15 minuta)

• Uvod – zašto radna bilježnica Lektiraonica

B (35 minuta)

• Konkretni materijali - prikaz jedne lektire za osmi razred – Dinko Šimunović, Alkar

C (2-3 minute)

• Q&A