Mjuzikl u osnovnoj školi
Proces stvaranja glazbeno-scenskog djela 

PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete / znat ćete:

• pripremiti učenike za izvođenje mjuzikla
• upoznati proces postavljanja mjuzikla na scenu
• usavršiti obradu pjesama i primijeniti audiomatrice.

Također, moći ćete i:

• iskoristiti i unaprijediti međupredmetnu povezanost
• povezati aktivnosti različitih vidova nastavnih i izvannastavnih aktivnosti.

Ova je online edukacija za vas jer:

• Vi ste učitelj koji želi unaprijediti školske priredbe i predstave sa svojim učenicima
• želite inovativni pristup u radu s učenicima
• ćete moći osvijestiti važnost suradnje i prihvaćanja različitosti među učenicima
• ste učitelj koji aktivno uključuje učenike u kreativan rad i omogućava uspjeh svim učenicima prema njihovim sposobnostima i interesu.

Preduvjeti:  

• iskustvo vođenja razreda (korisno, ali nije imperativ).

O Vašem predavaču:

Darko Ocvirk profesor je glazbene kulture. Uz rad s učenicima u osnovnoj školi bavi se izradom glazbenih matrica za rad u školi, skladanjem dječjih pjesama, izradom glazbenih aranžmana. Aktivno sudjeluje u radu udruga koje se bave dječjim kreativnim stvaralaštvom na području glazbeno-scenskih aktivnosti. U tonskom studiju izrađuje aranžmane za dječje zborske i solističke pjesme, snima i producira dječje zborove i soliste. Suautor je dječjih mjuzikala i skladatelj pjesama. 

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)

• uvod, glazbeno-scenska vrsta – mjuzikl

B (10 minuta)

• priprema mjuzikla

C (10 minuta)

• predmetna i međusobna suradnja

D (10 minuta)

• scenarij

E (15 minuta)

• pjesme, matrice, note

F (10 minuta)

• izvedba mjuzikla

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).