PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete/ znat ćete / razumjet ćete / upoznat ćete:

• teorijska uporišta koja promiču uporabu integracije u nastavi
• smjernice kada i kako koristiti međupredmetnu integraciju
• ideje kako povezati ishode i uštedjeti vrijeme uporabom međupredmetne integracije
• kako se uporaba integrativnog učenja potiče u udžbenicima Škrinjica slova i riječi.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite primjere tematskih planova od 1. do 4. razreda
• izbjeći neke pogreške u planiranju tematskog poučavanja

Ova je online edukacija za Vas jer...

• u pristupu usmjerenom na dijete potiču se različite strategije učenja i poučavanja, a naglasak je stavljen na integraciju sadržaja unutar različitih predmeta
• edukacija osvještava prednosti integrativnog (tematskog) poučavanja i pokazuje mogućnosti primjene istoga u udžbeničkim kompletima Škrinjica slova i riječi.

Poželjno je prije online poduke napraviti sljedeće:

• smijete pripremiti svoje Škrinjice, ako ih imate :-)

 

O Vašem predavaču:

Vesna Marjanović  je dipl. učiteljica, mentorica, radi u Osnovnoj školi Samobor u Samoboru. Tijekom godina neprestano se stručno usavršavala kroz različite edukacije u zemlji i izvan nje. Kao predavačica sudjeluje na međunarodnim konferencijama i edukacijama. Niz godina trenerica je Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Posebna su joj područja interesa područje integriranog poučavanja, partnerstvo s roditeljima i profesionalni razvoj učitelja. Ta područja promiče kroz vođenje treninga Tematsko poučavanje, Partnerstvo s obitelji i Zajednice učitelja. Još 2000. godine sudjelovala je u radu radnih grupa za prikupljanje primjera dobre prakse koji su činili pripremu za izradu ISSA-inih Standarda kvalitete. Također je sudjelovala i u izradi instrumenata i priručnika za samovrednovanje osnovnih škola i za vanjsko vrednovanje škola (NCVVO). Autorica je nekoliko udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za hrvatski jezik za niže razrede osnovne škole te priručnika za učenje romsko-bajaškog jezika. Dugi niz godina bila je i članica uredništva časopisa Dijete, škola, obitelj. 2007. godine za svoj pedagoški rad dobila je ISSA-in certifikat izvrsnosti, a 2016. Plaketu grada Samobora. Od 2016. godine zajedno sa svojim suautoricama Andreom Škribuljom Horvat i Marinom Gabelicom, ulazi u tim prof. Dubravke Težak i za Alfu stvaraju Škrinjicu slova i riječi, udžbenički komplet iz hrvatskog jezika za niže razrede osnovne škole.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (10 minuta)

• prezentacija: motivacija i cilj predavanja
• anketa: najveći izazovi u učiteljskom radu

Upotreba konkretnih materijala u nastavi matematike (20 minuta)

• prezentacija: teorijska uporišta, primjeri iz prakse

Završni dio (10 minuta)

• upitnik:
• prezentacija: završni dio

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)