PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji:

• upoznat ćete načine i stilove poučavanja, osnove teoretskih postavaka komunikacije
• upoznat ćete se sa stilovima komuniciranja s učenicima – agresivno, pasivno, asertivno; upoznati važnost aktivnog slušanja
• upoznat ćete se se s konkretnim vježbama i situacijama ovladavanja, uporabe i primjene Ja poruka, osobnog jezika te konstruktivnog kritiziranja u komunikaciji s učenicima
• osvijestit ćet važnost uporabe dominantnog asertivnog načina komuniciranja s učenicima s ciljem stvaranja međusobno kvalitetnijeg odnosa s učenicima, stvaranja povjerenja i suradnje.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti važnost dobrih odnosa s učenicima i stvaranja povjerenja
• povezati učinkovitost asertivne komunikacije i boljeg odnosa te razumijevanja učenika s teškoćama.

Ova je online edukacija za vas jer

• može doprinijeti većem zadovoljstvu poučavanja i motiviranosti učenika za aktivnim učešćem u nastavi.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• promisliti o vlastitoj komunikaciji u radu s učenicima
• promisliti o načinima stvaranja odnosa s učenicima s poteškoćama u ponašanju.

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.


A (10 minuta)

• prepoznavanje važnosti stvaranja dobrih odnosa s učenicima

B (10 minuta)

• učenje socijalnih vještina i kompetencija učenika s ciljem stvaranja pozitivne razredne i školske klim

C (10 minuta)

• konkretni primjeri učinkovite asertivne komunikacije s učenicima i usporedba s neučinkovitom (pasivnom/agresivnom) komunikacijo

D (10 minuta)

• prikaz primjena komunikacije usmjerene na ponašanje, a ne osobnost učenika, feedback poruke/osobni jezik i pozitivna potkrepljenj

E (10 minuta)

• poticaj i podrška za praktično vježbanje asertivne komunikacije kroz vid u njezine dobre/loše strane

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).