ABSTRACT

Kritičko mišljenje je jedna od ključnih vještina za 21. stoljeće. Kako bi učenicima omogućili lakše snalaženje i uspjeh u današnjem globaliziranom svijetu potrebno ih je osposobiti za donošenje objektivnih zaključaka, analitičko razmišljanje, kritičku evaluaciju informacija te rješavanje problema. Kroz webinar ćete se upoznati s praktičnim, zanimljivim i kreativnim  idejama za razvijanje kritičkog mišljenja u učionici engleskog jezika. (osnovne i srednje škole)

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete /znat ćete:

• načine razvijanja kritičkog mišljenja kod učenika
• praktične ideje za razvijanje kritičkog mišljenja u nastavi engleskog jezika
• važnost razvijanja vještina za 21. stoljeće.

Također, moći ćete i:

• izraditi svoje aktivnosti koristeći ideje s webinara
• primijeniti nove ideje u vlastitoj nastavi.

Ivana Štiglec profesorica je engleskog i njemačkog jezika u I. gimnaziji Osijek. Od 2018. godine za European Schoolnet radi kao Europeana ambasador za Hrvatsku te je moderatorica njihova MOOC-a Europeana in your classroom. U sklopu projekta Europeana bavi se implementacijom digitalne kulturne baštine u nastavu te s ambasadorima iz ostalih zemalja moderira blog Teaching with Europeana. Koordinatorica je niza Erasmus+ KA1 i KA2 projekata te predavačica na brojnim webinarima i konferencijama na državnoj i međunarodnoj razini. Dobitnica je nagrade Ivan Filipović za 2019. godinu.

 

RASPORED

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)

• Uvodni dio (predstavljanje, cilj webinara)

B (10 minuta)

• Glavni aspekti kritičkog mišljenja u nastavi engleskog jezika

C (25 minuta)

• Praktične ideje iz nastave za razvijanje kritičkog mišljenja

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)