PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Pisanje je najsloženija produktivna vještina koja zahtjeva dobru pripremu učitelja te planirano i strukturirano vođenje učenika kroz ovaj zahtjevni element komunikacijsko jezične kompetencije. Učenici bi tijekom svog obrazovanja trebali razvijati pozitivan stav prema pisanju na stranom jeziku i ovladati osnovnim pravopisnim pravilima. Očekuje se da će učenici moći samostalno pisati kraće tekstove u svakodnevnoj komunikaciji te kroz pisanu formu izraziti svoje mišljenje, osjećaje i iskustvo. Pri oblikovanju pisanih zadataka za učenike potrebno je uzeti u obzir interese učenika i teme koje su im bliske jer upravo je odabir teme ključan u motiviranju učenika za pisanje i poticanje njihove kreativnosti. Još jedan bitan faktor u ovladavanju pisanjem je i vrednovanje koje utječe na samopouzdanje pri pisanju. Vole li vaši/naši učenici pisati, jesu li uspješni u pisanju i jesu li razvili samopouzdanje?

Nakon ove online edukacije:

• razumjet ćete ishode i elemente vrednovanja pisanja u nižim i višim razredima osnovne škole
• primijenit ćete prikazane zadatke i aktivnosti za razvoj pisanja
• uspješno i aktivno ćete koristiti rubrike i check liste u pripremi i vrednovanju pisanja (formativno/sumativno)
• vrednovanje pisanja će biti jednostavno i transparentno.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• Vi ste učitelj koji motivira svoje učenike na samostalan i kreativan rad
• Vi ste učitelj koji potiče učenike na pisanje
• Vi ste učitelj koji usmjerava i vodi
• Vi ste učitelj koji kod učenika razvija socijalne vještine, ohrabruje i jača njihovo samopouzdanje.

O Vašim predavačicama:

Ondina Sambolek rođena je 1980. godine. Diplomirala je na Visokoj učiteljskoj školi u Osijeku 2004. godine. Iste godine zaposlila se u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića u Kutini kao učiteljica engleskog jezika. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Aktivno je uključena u mnogobrojne edukacije i projekte na gradskoj, županijskoj i državnoj razini. Kao sudionica eksperimentalnog programa Škola za život aktivno promovira primjere dobre prakse te motivira učenike i kolege. Svoje ideje i entuzijazam pozitivno prenosi na učitelje, učenike i roditelje organizirajući mnogobrojne kreativne radionice potpore.Katarina Duhović učiteljica je engleskog jezika u Osnovnoj školi Vladimira Vidrića u Kutini. Kroz 18 godina uspješnog rada aktivno je uključena u mnogobrojne edukacije i projekte s ciljem unapređenja odgoja i obrazovanja učenika. Tijekom svog dugogodišnjeg radnog iskustva prošla je sve voditeljske pozicije u školi te stekla odlične kompetencije u vođenju timova. Članica je radne skupine za provođenje cjelovite kurikularne reforme. Svoj rad prezentirala je i na webinaru pod nazivom: TeachMeet webinari škola sudionica eksperimentalnog programa Škola za život. Svakodnevno svojim radom motivira, potiče i ohrabruje kolege, učenike i roditelje da aktivno sudjeluju u promjenama kako bi svi bili uspješni i zadovoljni.

RASPORED

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (45 minuta) ISHODI I VREDNOVANJE PISANJA U TEORIJI I PRAKSI

• Razredna nastava

zadatci i aktivnosti za poticanje pisanja u nižim razredima te vrednovanje kao njihov sastavni dio

• Predmetna nastava

zadatci i aktivnosti za poticanje pisanja u višim razredima te vrednovanje kao njihov sastavni dio

B (30 minuta) PRIMJERI IZ PRAKSE

• detaljne upute za pisanje (check liste, rubrike) i primjena u razredu
• prikaz zadataka za vrednovanje pisanja i sumativno/formativno vrednovanje pisanja

Pitanja i odgovori (15 minuta).