Metodički materijali iz matematike za školsku godinu 2020./ 2021.

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

na početku ćemo iskoristiti priliku da vam zahvalimo na odabiru udžbeničkih kompleta MATEMATIČKI IZAZOVI izdavačke kuće Alfa.

Rezultat odabira potvrda je truda i zadovoljavanja upravo vaših potreba, učitelja koji se svakodnevno trude upozoriti na bitno pri obradi matematičkih sadržaja. Novi udžbenički kompleti rezultat su dugogodišnjeg kontakta s praktičarima na terenu i odmak su od dosadašnjih načina kreiranja udžbenika jer, prije svega, unose dozu novog pogleda na matematičke sadržaje, i grafički i metodički. Digitalna inačica obiluje proširenim dodatnim materijalima koji će zasigurno „buditi učenike i motivirati ih na usvajanje matematičkih sadržaja.

Osim toga priredili smo i radni udžbenik za učenike kojima je određen primjereni program osnovnog odgoja i obrazovanja.

Novi materijali za e-učenje u GeoGebri

Tijekom školske godine na našim će stranicama biti dostupni materijali za e-učenje i istraživanje geometrijskih sadržaja u GeoGebri. Radi se o interaktivnom materijalu koji se može koristiti za ponavljanje i uvježbavanje već obrađenog gradiva, ali i za samostalno učenje novog gradiva istražujući matematičke zakonitosti. Zamisao je da pomoću ovog materijala učenici rade samostalno na računalima. Međutim, materijal se može koristiti i kao prezentacijski alat za demonstraciju na satu.

Matematika u novoj školskoj godini

Poštovane učiteljice i poštovani učitelji matematike!

Na našim ćete mrežnim stranicama pronaći prijedloge godišnjih i mjesečnih planova, planova za prilagođeni program i satove razrednika, listiće za učenike s prilagođenim programom, ishode učenja i kriterije ocjenjivanja.

Vjerujemo da ćete nastavne planove i predložene pripreme svojom kreativnošću prilagoditi svojim učenicima jer ipak svaki učitelj najbolje poznaje svoj razred. Također će na našim stranicama biti dostupni i dodatni materijali (prezentacije s nastavnim listićima, planovi ploče, igre, projekti u nastavi matematike…).

Tijekom školske godine na našim će stranicama biti dostupni i listići za dodatnu nastavu kao i materijali za e-učenje i istraživanje geometrijskih sadržaja u 6. i 7. razredu.

Želimo vam mnogo uspjeha i lijepih trenutaka u razredu u novoj školskoj godini.  

                                                                   Autorski tim iz matematike

Igrajući se, učimo matematiku!

       Uh, ta matematika!
       Matematika sa suzama!       
       Matematika bez suza!

Koliko sam puta čula ovakve i slične rečenice koje su me potaknule da pokušam pomoći učenicima i olakšati im učenje matematike.
Dala sam se na posao i osmislila igru pod nazivom Igrajući se, učimo matematiku uz pomoć koje učenici uče, zabavljaju se i zavole matematiku.
Igru provodim prvenstveno među učenicima 5. razreda, ali pogodna je i u višim razredima tijekom ponavljanja gradiva. Također su je koristile i kolegice u nižim razredima (3. i 4. razred).