Svijet glazbe 4

Udžbenik Svijet glazbe 4 predviđen je za korištenje u 4. razredu osnovne škole. Pisan je na učenicima jasan i lako razumljiv način, a sadrži korisne ideje za rad u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima te potiče suradnički odnos između učitelja i učenika. Udžbenik sadrži 38 autorskih, tradicijskih i umjetničkih pjesama s pripadajućim glasovirskim matricama te 56 glazbenih primjera klasične, popularne, tradicijske, jazz i filmske glazbe. Koncepcija udžbenika Svijet glazbe 4 učitelju omogućava veliku slobodu organizacije i izbora nastavnog materijala, prilagođavajući se na taj način specifičnostima svakog pojedinog razreda.

Svijet glazbe 8

Udžbenik Svijet glazbe 8 predviđen je za korištenje u 8. razredu osnovne škole. Pisan je na učenicima jasan i lako razumljiv način, a sadrži korisne ideje za rad u redovnoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima te potiče suradnički odnos između učitelja i učenika. Koncepcija udžbenika učitelju omogućava veliku slobodu organizacije i izbora nastavnog materijala, prilagođavajući se na taj način specifičnostima svakog pojedinog razreda.

Kulturna baština i kako je očuvati!

Čovjekova sposobnost stvaranja kulture najvažnija je razlika čovjeka i drugih živih bića. Međusobno su isprepleteni i djeluju jedno unutar drugog. Od najranijih vremena do danas kultura se njegovala i prenosila s koljena na koljeno. Stoga je kulturnu baštinu potrebno njegovati i čuvati za nove naraštaje. Bilo da je materijalna ili nematerijalna, ona je dodir podneblja i ljudi, izraz srca i uma. Njezin zvuk odzvanja u nama od naše kolijevke do groba i daje snagu za danas, a posebno za sutra.