PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije:

• upoznat ćete se s načinima djetetova čitanja i doživljavanja pročitanog
• razumjet ćete pojam literarne sposobnosti doživljavanja, spoznavanja, razumijevanja i tumačenja teksta
• dobit ćete vlastite ideje za poticanje jezičnoga izražavanja prema tekstovima iz čitanaka Čitam i pišem.

Također, moći ćete i:

• primijeniti teorijska znanja kako biste poticali učenike na čitanje
• oblikovati strategije, aktivnosti, sadržaje i situacije učenja i poučavanja od 1. do 4. razreda
• poticati stvaralačko izražavanje učenika u skladu s vlastitim sposobnostima.

Ova je online edukacija za vas jer...

• želite da učenik komunicira o književnome tekstu povezujući ga s vlastitim iskustvom i vlastitim sposobnostima
• želite ostvariti kurikulske ishode poučavanja
• želite odgojiti kompetentnog čitatelja
• Vi ste učitelj koji želi učiti.

O Vašem predavaču:

Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Nositeljica je kolegija iz metodika hrvatskoga jezika na učiteljskom i odgojiteljskom studiju. Izvodi nastavu i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dramska pedagogija i na doktorskome studiju Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja. Kao suautorica pridonijela je izradi programa poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju. Prije rada na fakultetu bila je profesorica Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Njezini interesi vezani su uz metodiku učenja hrvatskoga kao materinskog i nematerinskog jezika te metodiku književnosti, dramske, scenske i medijske kulture (https://bit.ly/2N2onja). Suautorica je čitanaka i priručnika iz Hrvatskoga jezika za osnovnu školu, autorica znanstvene monografije Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika: Prilozi za osnovnoškolsku nastavu. Bila je suradnica u brojnim znanstvenim projektima i koordinatorica Ersamus+ projekta Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju (https://project-deal.eu)


Slavica Pospiš diplomirana je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Učiteljica je razredne nastave u l. osnovnoj školi Čakovec. Dugi niz godina je mentorica studentima učiteljskog studija te voditeljica Dramske družine kojom nastupa na školskim priredbama. Sudjelovala je na županijskim smotrama Lidrana i na državnoj smotri Lidrana s nagrađenom scenskom izvedbom. Usto je bila i članica stručnog žirija na Županijskim smotrama Lidrana. Osim rada na primjeni dramskog odgoja u nastavi istražuje mogućnosti primjene digitalnih alata u nastavi. Desetak godina sudjeluje u Erasmus + projektima u svojoj školi te na eTwinning platformi. Održala je nekoliko radionica na međunarodnoj razini - Stvaranje digitalne priče pomoću alata PuppetPals, Stvaranje digitalne knjige pomoću alata iPages i dr. Sudjeluje s radovima učenika na književnim i likovnim natjecanjima te je mentorica učenice nagrađene u natječaju Moja prva knjiga 2019., nagrađeni likovni ostvaraj na natječaju 33. Lovrakovi dani kulture te nagrađena karikatura na Međunarodnom natječaju karikature - Čakovec 2020. Suautorica je čitanaka i priručnika iz Hrvatskog jezika za osnovnu školu.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (10 minuta)

• prezentacija: teorijska određenja djeteta kao čitatelja
• od doživljavanja do spoznavanja umjetničkog teksta
• upitnik: 1. pitanje – vlastito iskustvo

Središnji dio (20 minuta)

• prezentacija: teorija čitanja u razredu – strategije, aktivnosti i komunikacijske situacije učenja
• upitnik: 2. pitanje – vlastito iskustvo
• tekstovi iz čitanaka Čitam i pišem, metodičke smjernice i primjeri iz prakse

Završni dio (10 minuta)

• prezentacija: književnost kao stvaralačka jezična djelatnost u Kurikulumu nastavnog predmeta Hrvatski jezik
• odgoj čitatelja

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).