PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• važnost korištenja dramskih metoda u nastavi
• mogućnosti primjene dramskih metoda u nastavi Hrvatskoga jezika
• vlastite ideje za poticanje kreativnosti prema tekstovima iz čitanaka Čitam i pišem.

Također, moći ćete i:

• primijeniti teorijska znanja kako biste poticali učenike na dramsko izražavanje
• oblikovati aktivnosti učenja putem dramskih metoda od 1. do 4. razreda
• poticati stvaralačko izražavanje učenika.

Ova je online edukacija za vas jer...

• želite primijeniti nove ideje u nastavi
• želite ostvariti kurikulske ishode poučavanja
• Vi ste učitelj koji želi učiti.

O Vašim predavačicama:

Dr. sc. Tamara Turza-Bogdan izvanredna je profesorica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Nositeljica je kolegija iz metodika hrvatskoga jezika na učiteljskom i odgojiteljskom studiju. Izvodi nastavu i na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dramska pedagogija i na doktorskome studiju Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja. Kao suautorica pridonijela je izradi programa poslijediplomskog specijalističkog studija Obrazovni pristup hrvatskom kao inom jeziku u ranom odgoju i obveznom obrazovanju. Prije rada na fakultetu bila je profesorica Hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjoj školi. Njezini interesi vezani su uz metodiku učenja hrvatskoga kao materinskog i nematerinskog jezika te metodiku književnosti, dramske, scenske i medijske kulture (https://bit.ly/2N2onja). Suautorica je čitanaka i priručnika iz Hrvatskoga jezika za osnovnu školu, autorica znanstvene monografije Kajkavsko narječje u nastavi Hrvatskoga jezika: Prilozi za osnovnoškolsku nastavu. Bila je suradnica u brojnim znanstvenim projektima i koordinatorica Ersamus+ projekta Razvoj pismenosti i učenje jezika za učenike mlađe dobi u nepovoljnom položaju (https://project-deal.eu)


Slavica Pospiš diplomirana je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Učiteljica je razredne nastave u l. osnovnoj školi Čakovec. Dugi niz godina je mentorica studentima učiteljskog studija te voditeljica Dramske družine kojom nastupa na školskim priredbama. Sudjelovala je na županijskim smotrama Lidrana i na državnoj smotri Lidrana s nagrađenom scenskom izvedbom. Usto je bila i članica stručnog žirija na Županijskim smotrama Lidrana. Osim rada na primjeni dramskog odgoja u nastavi istražuje mogućnosti primjene digitalnih alata u nastavi. Desetak godina sudjeluje u Erasmus + projektima u svojoj školi te na eTwinning platformi. Održala je nekoliko radionica na međunarodnoj razini - Stvaranje digitalne priče pomoću alata PuppetPals, Stvaranje digitalne knjige pomoću alata iPages i dr. Sudjeluje s radovima učenika na književnim i likovnim natjecanjima te je mentorica učenice nagrađene u natječaju Moja prva knjiga 2019., nagrađeni likovni ostvaraj na natječaju 33. Lovrakovi dani kulture te nagrađena karikatura na Međunarodnom natječaju karikature - Čakovec 2020. Suautorica je čitanaka i priručnika iz Hrvatskog jezika za osnovnu školu.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio: (10 minuta)

• prezentacija: teorijska određenja dramskog odgoja i dramskih metoda
• upitnik - pitanje

Središnji dio: (20 minuta)

• prezentacija: dramske metode u razredu – primjeri iz prakse strategije, aktivnosti i komunikacijske situacije učenja
• tekstovi iz čitanaka Čitam i pišem, metodičke smjernice i komunikacijske situacije

Završni dio: (10 minuta)

• prezentacija: dramske metode i ishodi učenja (Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik)

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta).