PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije:

• razumjet ćete važnost čitanja cjelovitih književnih tekstova za jačanje čitateljske sposobnosti
• moći ćete primijeniti suvremene strategije čitanja koje pridonose razvoju čitatelja koji jača čitateljsku sposobnost i izgrađuje vlastiti literarni svijet.

Također, moći ćete i:

• planirati cjelovito čitanje teksta u godišnjem izvedbenom kurikulumu
• povezati ishode iz područja jezika i komunikacije te kulture i medija s područjem književnosti i stvaralaštva
• primijeniti nastavne materijale predstavljene na webinaru za čitanje romana Zlatna vuga Višnje Stahuljak
• samostalno osmisliti nastavnu jedinicu i nastavne materijale za cjelovito čitanje ostalih povijesnih romana i ostalih opsežnih tekstova
• pripremiti nastavne materijale i aktivnosti koje će učenicima približiti kontekst povijesnoga romana.

Ova je online edukacija za Vas jer...

• je važno da Vaši učenici čitaju cjelovite tekstove
• je ova edukacija konkretna podrška nastavnicima da ustraju u izgradnji mladih čitatelja književnih tekstova.

Poželjno je prije online edukacije napraviti sljedeće:

• upoznati se s romanom Zlatna vuga Višnje Stahuljak
• prisjetiti se svoga pristupa poučavanju čitanja povijesnih romana
• izdvojiti glavne poteškoće na koje nailazimo kad učenici trebaju pročitati cjeloviti roman.

O Vašem predavaču:

Dalia Mirt profesorica je hrvatskoga jezika i književnosti te slovačkoga jezika i književnosti. Radi u Osnovnoj školi Milke Trnine u Križu. Niz godina poučava hrvatski jezik pomoću digitalne tehnologije funkcionalno primjenjujući različite digitalne alate u nastavi. Suautorica je otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja za peti razred osnovne škole objavljenih na Edutoriju, čitanki iz hrvatskoga jezika Hrvatska riječ 6Hrvatska riječ 7 i Hrvatska riječ 8. Sudjelovala je u radnoj skupini za provođenje eksperimentalnog programa Škola za život kao predavačica na županijskim stručnim vijećima i savjetničkim posjetima školama. Suatorica je materijala za savjetničke posjete školama, materijala za online edukacije na državnoj razini, mentorica online edukacije na državnoj razini. Autorica je i suatorica primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja u nastavi na daljinu.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (5 – 7 minuta)

Kratak teorijski pregled o važnosti cjelovitoga čitanja opsežnih i složenih tekstova (10 minuta)

Prijedlog za obradu romana Zlatna vuga Višnje Stahuljak u osmome razredu (25 minuta)

Zaključna razmatranja i osvrt na ključna pitanja sudionika (10 – minuta)