PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije moći ćete/ znat ćete / razumjet ćete / upoznat ćete:

• teorijska uporišta o medijskoj pismenosti
• teorijska uporišta i praktične primjere razvoja medijske pismenosti u mlađim razredima osnovne škole
• smjernice razvoja medijske pismenosti u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik.

Također, moći ćete i:

• osmisliti vlastite aktivnosti za razvoj medijske pismenosti od 1. do 4. razreda

Ova je online edukacija za Vas jer...

• na edukaciji ćete doznati kako ostvariti ishode iz područja Kulture i medija uporabom primjera aktivnosti u udžbenicima Škrinjica slova i riječi i osmišljavanjem vlastitih.

Poželjno je prije online poduke napraviti sljedeće:

• promisliti o svome odnosu prema novim i digitalnim medijima – koje su prednosti, a koji nedostatci uporabe medija u nastavi?
• promisliti o vlastitoj medijskoj pismenosti i samovrednovati je.

 

O Vašem predavaču:

Marina Gabelica (u binarnom kodu: 01101101 01100001 01110010 01101001 01101110 01100001 00100000 01100111 01100001 01100010 01100101 01101100 01101001 01100011 01100001) docentica je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje kolegije iz područja dječje književnosti i medija. U svom stručnom i profesionalnom radu bavi se potencijalima pripovijedanja u različitim medijima – od dječje književnosti do elektroničke književnosti i filma. Uz znanstvene i stručne radove, suautorica je (uz Dubravku Težak) sveučilišnog udžbenika Kreativni pristup lektiri, kao i niza metodičkih priručnika i edukacija iz područja medijske i filmske pismenosti. Voditeljica je programa „Počeci razvoja filmske pismenosti“ pri Centru za cjeloživotno učenje na Učiteljskom fakultetu, suradnica filmskog programa Sedmi kontinent udruge Djeca susreću umjetnost, Hrvatskog audiovizualnog centra i Hrvatskog filmskog saveza u aktivnostima vezanima uz promicanje medijske i filmske pismenosti.
Suautorica je nekoliko udžbenika za hrvatski jezik, a ponajviše je ponosna na serijal Škrinjica slova i riječi jer se u njemu nalazi mnoštvo znanja i ideja koja je, baš kao i njezine suautorice, stjecala tijekom višegodišnjeg obrazovanja, ali i tijekom svog neposrednog učiteljskog i nastavničkog rada.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

Uvodni dio (15 minuta)

• teorijska uporišta o medijskoj pismenosti
• prikazi relevantnih istraživanja vezanih uz medijsku pismenost djece

Upotreba konkretnih materijala u nastavi Hrvatskog jezika (20 minuta)

• razvoj medijske pismenosti od 1. do 4. razreda – primjeri iz prakse i aktivnosti iz udžbenika
• osmišljavanje aktivnosti za razvoj medijske i dr. srodnih pismenosti

Završni dio (10 minuta)

Zaključna promišljanja o razvoju medijske pismenosti u sklopu nastavnog predmeta Hrvatski jezik