PROGRAM WEBINARA

Nakon ove online edukacije razumjet ćete / moći ćete / znat ćete / upoznat ćete:

• kako izraditi jednostavan uređaj za snimanje uz pomoć vidljive svjetlosti
• ostvariti odgojno-obrazovne ishode iz fizike iz područja geometrijske optike
• open source program ImageJ
• besplatan program Paint.net

Također, moći ćete i:

• primijeniti vlastite ideje u realizaciji fizikalnih sadržaja iz geometrijske optike
• potaknuti i motivirati učenike novim idejama koje povezuju različita područja
• povezati teoriju i praksu

Ova je on line edukacija za vas jer...

• Vi ste učitelj/nastavnik fizike koji radi s različitim skupinama učenika i trebate poboljšati njihove mogućnosti za ostvarenje ciljeva
• Vi ste učitelj/nastavnik fizike koji želi unaprijediti odgojno-obrazovni proces i povezati teorijska znanja s praktičnim vještinama
• Vi ste učitelj/nastavnik fizike koji želi motivirati učenike.

Preduvjeti:

• poznavanje zakona geometrijske optike.

Zadatci koje bi bilo poželjno napraviti prije online edukacije:

• preuzeti besplatni digitalni open source program ImageJ.

Poslije online edukacije preporučamo vam:

• izraditi cameru obscuru, izvršiti snimanje camerom obscurom te obraditi dobivenu sliku.

O Vašem predavaču:

Karolina Dvojković je srednjoškolska nastavnica fizike koja ostvaruje 21. školsku godinu rada u vukovarskoj Gimnaziji. Osim uobičajenih nastavničkih poslova domena interesa i preokupacije su joj teme koje interdisciplinarno povezuju prirodoslovne predmete. Uspješno surađuje s mnogim sustručnjacima i stručnjacima iz različitih područje na različitim projektima, od lokalne do državne razine. Autorica je i koautorica niza stručnih radova iz područja prirodoslovlja. U zvanju je profesor savjetnik. Nagrađena je uspjesima i postignućima svojim učenika. Dobitnica je priznanja za doprinos razvoju kvalitete odgojno-obrazovnog sustava Republike Hrvatske od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog fizikalnog društva za izvrstan rad u nastavi, izvannastavnim aktivnostima i projektima te mentorstvo učenicima.

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (5 minuta)
• Odgojno-obrazovni ishodi iz geometrijske optike

B (10 minuta)
• Princip rada camere obscure

C (10 minuta)
• Izrada camere obscure
• Program za slikovnu analizu ImageJ (https://bit.ly/3u29nB7)

D (5 minuta)
• Snimanje na fotografski papir

E (5 minuta)
• Skeniranje (neinvazivna metoda obrade) i obrada fotografskog papira

G (5 minuta)
• Izložba učeničkih radova

Sažetak i odgovaranje na pitanja iz Q&A odjeljka (10 minuta)