PROGRAM I RASPORED WEBINARA

PROGRAM WEBINARA

Na ovoj online edukaciji:

• uzroke i posljedice sukoba između roditelja i učitelja
• probleme povezane s učiteljskim kompetencijama
• posljedice sukoba na psihofizičko stanje učitelja i opasnosti od sagorijevanja na poslu
• osvijestiti nezamjenjivu ulogu učitelja u životu učenika i potrebu da se s roditeljima stvara odnos povjerenja i suradnje.

Također, moći ćete i:

• osvijestiti vlastite mogućnosti prevencije sukoba
• osvijestiti povezanost neprimjerene komunikacije i postupanja s mogućim konfliktima s roditeljima.

Ova je online edukacija za vas jer

• prepoznati važnost i korisnost optimističnog pogleda na ukupan rad u školi u odnosu na trenutni pesimizam
• promisliti o mogućim promjenama u vlastitom radu i pristupu sukobu u cilju očuvanja zdravlja.

 

O Vašem predavaču:

Sonja Jarebica rođena je 23. listopada 1959. u Zagrebu. Kao magistra socijalne pedagogije stekla je bogato profesionalno iskustvo u radu s djecom i mladima s problemima u ponašanju. Svoj rad usmjerila je na sprječavanje ili ublažavanje socijalnih problema djece i mladih, djelujući u smjeru poticanja pozitivnih promjena u ponašanju i uvjetima u kojima odrastaju i razvijaju se. Socijalna pedagogija podrazumijeva holistički i osobni pristup djeci i mladima koji povezuje obrazovanje i društvenu skrb o njima, a uključuje rad s pojedincem i socijalnim okruženjem (obitelj, školu, vršnjačke grupe, ali i širu zajednicu), s krajnjim ciljem afirmacije prava djece.

 

RASPORED WEBINARA

Raspored je okviran te je podložan promjenama s obzirom na tijek edukacije i interakcije.

A (10minuta)
• izazovi u svakodnevnom radu, interpersonalni odnosi, konflikti

B (20 minuta)
• izvori sukoba na relaciji roditelj-učitelj

C (30 minuta)
• prepoznavanje i prevencija mogućih sukoba kroz primjenu odgojnog stila

D (40 minuta)
• prepoznavanje i prevencija mogućih sukoba kroz primjenu osobnog jezika i drugih alata učinkovite komunikacije u konfliktnim situacijama

E (50 minuta)
• posljedice stresa i sagorijevanja na poslu na zdravlje učitelja i kvalitetu rada

SAŽETAK WEBINARA, ANKETA I Q&A (10 minuta).